Cirkulär ekonomi

EU-parlamentet vill att EU bygger en cirkulär ekonomi för att minska avfallet och göra produkter mer hållbara.

Avfall

Plast

Hållbar konsumtion

Andra artiklar

Videoklipp