Please fill this field

O výborech

Uvítání

ENVI Chair Pascal Canfin ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte na internetových stránkách výboru ENVI!

Výbor ENVI je se svými 81 členy momentálně největším výborem Evropského parlamentu, což jednoznačně svědčí o tom, že Parlament si je dobře vědom nutnosti postupovat v boji proti změně klimatu rychleji a klást si ambicióznější cíle.

V tomto volebním období budeme pracovat na legislativním rámci pro dosažení uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. Budeme prosazovat ambiciózní Zelený úděl určený všem evropským občanům, s jehož pomocí zahájíme tolik potřebný přechod na ekologičtější ekonomiku. Naší snahou bude zajistit, aby tato transformace byla spravedlivá a prospěšná všem občanům.

Kromě toho budeme pokračovat v práci na dalších politických prioritách: mimo jiné biologické rozmanitosti, oběhovém hospodářství, veřejném zdraví, bezpečnosti potravin, kvalitě ovzduší a vody či používání chemikálií a pesticidů. Dále budeme pečlivě sledovat provádění již schválených politik.

Na této stránce naleznete mnoho informací o našem výboru. Budu se zasazovat o co nejvyšší možnou transparentnost, aby občané lépe porozuměli naší práci a mohli se do ní aktivně zapojit.

Pascal Canfin
Kontaktní údaje

Brussels Brussels