Please fill this field

Om

Velkomst

ENVI Chair Pascal Canfin ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til ENVI-udvalgets websted.

ENVI er med sine 81 medlemmer nu det største udvalg i Europa-Parlamentet. Dette har stor symbolværdi og sender et klart signal om, at EU er nødt til at højne sin indsats og sine ambitioner i kampen mod klimaforandringerne.

Vi vil i denne valgperiode arbejde på at skabe de lovgivningsmæssige rammer for, at Europa kan opnå kulstofneutralitet inden 2050. Vi vil presse på for, at der udarbejdes en ambitiøs grøn aftale, hvormed alle borgerne stilles den hårdt tiltrængte overgang til en grønnere økonomi i udsigt. Vi vil drage omsorg for, at denne overgang er rimelig og retfærdig og til gavn for alle borgere.

Vi vil også fortsat arbejde for andre politikprioriteter: biodiversitet, den cirkulære økonomi, folkesundhed, fødevaresikkerhed, luft- og vandkvalitet, anvendelse af kemikalier og pesticider, for blot at nævne nogle få. Vi vil også føre nøje kontrol med gennemførelsen af de politikker, vi har aftalt.

På denne side kan du finde en lang række oplysninger om vores parlamentariske udvalg. Jeg tilslutter mig det højeste niveau af gennemsigtighed for dermed at højne borgernes indsigt og deltagelse i vores arbejde.

Pascal Canfin
Kontakter