Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 47 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 218 - Draft report More fish in the seas? Measures to promote stock recovery above the maximum sustainable yield (MSY), including fish recovery areas and marine protected areas EN

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

PROTOKOL - Tirsdag den 1. september 2020 - Torsdag den 3. september 2020

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING om Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ARBEJDSDOKUMENT om følgerne af havvandets stigende temperatur for fiskebestandene og for fiskeriet

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOL - Torsdag den 25. juni 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

PROTOKOL - Torsdag den 11. juni 2020 - Fredag den 12. juni 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 25. juni 2020

16-06-2020 PECH_OJ(2020)06-25_2 PE653.831v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 104 - Udkast til betænkning Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKOL - Mandag den 25. maj 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 26 - 107 - Udkast til betænkning Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, omændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

UDTALELSE om henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ÆNDRINGSFORSLAG 92 - 371 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKOL - Mandag den 18. maj 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 372 - 683 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ÆNDRINGSFORSLAG 684 - 995 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ÆNDRINGSFORSLAG 996 - 1129 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol.

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 18. maj 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-18_1 PE650.721v01-00 PECH

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 25. maj 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-25_2 PE650.722v01-00 PECH

PROTOKOL - Torsdag den 30. april 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKOL - Torsdag den 23. april 2020

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 30. april 2020

22-04-2020 PECH_OJ(2020)04-30_1 PE650.525v01-00 PECH

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026)

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 23. april 2020

15-04-2020 PECH_OJ(2020)04-23_1 PE650.467v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

PROTOKOL - Tirsdag den 7. april 2020

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 55 - Udkast til udtalelse Henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

UDKAST TIL UDTALELSE om henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 7. april 2020

02-04-2020 PECH_OJ(2020)04-07_1 PE650.360v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 69 - Udkast til betænkning Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKOL - Onsdag den 19. februar 2020 - Torsdag den 20. februar 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol.

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ÆNDRINGSFORSLAG 33 - 58 - Udkast til betænkning Indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 56 - Udkast til betænkning Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

UDKAST TIL BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKOL - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

PROTOKOL - Mandag den 2. december 2019 - Tirsdag den 3. december 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 71 - Udkast til betænkning Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

PROTOKOL - Mandag den 11. november 2019 - Tirsdag den 12. november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 64 - Udkast til udtalelse Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

UDKAST TIL BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

UDKAST TIL INDSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00 PECH
Nuno MELO

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00 PECH
João FERREIRA

UDKAST TIL BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00 PECH
João FERREIRA

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00 PECH
Pietro BARTOLO

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

PROTOKOL - Onsdag den 2. oktober 2019 - Torsdag den 3. oktober 2019

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00 PECH