Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 11 January 2021 EN

11-01-2021 PECH_PV(2021)01-11-1 PE663.166v01-00 PECH

PROGETTO DI RELAZIONE su la ricostruzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo: valutazione e prossime tappe IT

08-01-2021 PECH_PR(2021)663071 PE663.071v01-00 PECH
Raffaele STANCANELLI

UDKAST TIL UDTALELSE En ny tilgang til havstrategien for Atlanterhavsområdet

22-12-2020 PECH_PA(2020)662092 PE662.092v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOL - Onsdag den 16. december 2020

17-12-2020 PECH_PV(2020)12-16-1 PE662.166v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 174 - Udkast til betænkning Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik

17-12-2020 PECH_AM(2020)663017 PE663.017v01-00 PECH
Søren GADE

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 184 - Udkast til betænkning Konsekvenserne af stigningen i havvandstemperaturen for fiskebestande og fiskeri

15-12-2020 PECH_AM(2020)662124 PE662.124v01-00 PECH
Rosanna CONTE

UDKAST TIL UDTALELSE om en jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem

11-12-2020 PECH_PA(2020)662054 PE662.054v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKOL - Onsdag den 2. december 2020 - Torsdag den 3. december 2020

09-12-2020 PECH_PV(2020)12-02-1 PE661.974v01-00 PECH

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

30-11-2020 PECH_PA(2020)660382 PE660.382v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOL - Mandag den 16. november 2020

19-11-2020 PECH_PV(2020)11-16-1 PE660.369v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 233 - Udkast til betænkning Havaffalds indvirkning på fiskeri

13-11-2020 PECH_AM(2020)660312 PE660.312v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

ARBEJDSDOKUMENT om havvindmølleparkers og andre vedvarende energisystemers indvirkning på fiskerisektoren

11-11-2020 PECH_DT(2020)660212 PE660.212v01-00 PECH
Peter van DALEN

UDKAST TIL BETÆNKNING om konsekvenserne af stigningen i havvandstemperaturen for fiskebestande og fiskeri

04-11-2020 PECH_PR(2020)660174 PE660.174v01-00 PECH
Rosanna CONTE

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering

03-11-2020 PECH_PR(2020)659080 PE659.080v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

PROTOKOL - Mandag den 26. oktober 2020 - Tirsdag den 27. oktober 2020

03-11-2020 PECH_PV(2020)10-26-1 PE660.117v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik

28-10-2020 PECH_PR(2020)659055 PE659.055v01-00 PECH
Søren GADE

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2020

28-10-2020 PECH_PR(2020)660079 PE660.079v01-00 PECH
Annie SCHREIJER-PIERIK

PROTOKOL - Mandag den 12. oktober 2020

26-10-2020 PECH_PV(2020)10-12-1 PE659.096v01-00 PECH

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

UDKAST TIL BETÆNKNING om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund

20-10-2020 PECH_PR(2020)650374 PE650.374v01-00 PECH
Manuel PIZARRO

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, og om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 520/2007

20-10-2020 PECH_PR(2020)658886 PE658.886v01-00 PECH
João FERREIRA

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Udtalelse om en ny industristrategi for Europa

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/833 af 20. maj 2019 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

UDKAST TIL BETÆNKNING om havaffalds indvirkning på fiskeri

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

PROTOKOL - Mandag den 28. september 2020 - Torsdag den 1. oktober 2020

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOL - Tirsdag den 22. september 2020

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

UDKAST TIL UDTALELSE om EU's biodiversitetsstrategi for 2030

17-09-2020 PECH_PA(2020)657275 PE657.275v01-00 PECH
Gabriel MATO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 47 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 218 - Udkast til betænkning Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

PROTOKOL - Tirsdag den 1. september 2020 - Torsdag den 3. september 2020

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING om Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ARBEJDSDOKUMENT om følgerne af havvandets stigende temperatur for fiskebestandene og for fiskeriet

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOL - Torsdag den 25. juni 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

PROTOKOL - Torsdag den 11. juni 2020 - Fredag den 12. juni 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 104 - Udkast til betænkning Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKOL - Mandag den 25. maj 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 26 - 107 - Udkast til betænkning Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, omændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

UDTALELSE om henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ÆNDRINGSFORSLAG 92 - 371 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKOL - Mandag den 18. maj 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

ÆNDRINGSFORSLAG 372 - 683 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ÆNDRINGSFORSLAG 684 - 995 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ÆNDRINGSFORSLAG 996 - 1129 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol.

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKOL - Torsdag den 30. april 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

UDKAST TIL BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKOL - Torsdag den 23. april 2020

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH