Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019: European Fisheries Control Agency (EFCA) EN

24-02-2021 PECH_AD(2021)660382 PE660.382v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 275 - Draft report Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

24-02-2021 PECH_AM(2021)689480 PE689.480v02-00 PECH
Manuel PIZARRO

DRAFT REPORT on the impact on the fishing sector of offshore windfarms and other renewable energy systems EN

18-02-2021 PECH_PR(2021)681090 PE681.090v01-00 PECH
Peter van DALEN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 34 - Проект на становище Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан

10-02-2021 PECH_AM(2021)680951 PE680.951v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОТОКОЛ - Петък, 5 февруари 2021 г.

08-02-2021 PECH_PV(2021)02-05-1 PE680.944v01-00 PECH

Становище на комисията по рибно стопанство относно сключването на Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

04-02-2021 PECH_AL(2021)680808 PE680.808v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 216 - Проект на становище относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система

04-02-2021 PECH_AM(2021)680865 PE680.865v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 1 февруари 2021 г.

04-02-2021 PECH_PV(2021)02-01-1 PE680.883v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 208 - Проект на становище Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

03-02-2021 PECH_AM(2021)680748 PE680.748v02-00 PECH
Gabriel MATO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 януари 2021 г. - Вторник, 26 януари 2021 г.

03-02-2021 PECH_PV(2021)01-25-1 PE680.846v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 10 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г. : Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

03-02-2021 PECH_AM(2021)680879 PE680.879v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно възможностите и предизвикателствата през рибарския сектор в Черно море

27-01-2021 PECH_PR(2021)680737 PE680.737v01-00 PECH
Иво ХРИСТОВ

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно възстановяването на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки

26-01-2021 PECH_PR(2021)663071 PE663.071v02-00 PECH
Raffaele STANCANELLI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 14 януари 2021 г.

15-01-2021 PECH_PV(2021)01-14-1 PE663.250v01-00 PECH

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 януари 2021 г.

11-01-2021 PECH_PV(2021)01-11-1 PE663.166v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан

22-12-2020 PECH_PA(2020)662092 PE662.092v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОТОКОЛ - Сряда, 16 декември 2020 г.

17-12-2020 PECH_PV(2020)12-16-1 PE662.166v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 174 - Проект на доклад Осигуряване на постигането на целите на задължението за разтоварване съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството

17-12-2020 PECH_AM(2020)663017 PE663.017v01-00 PECH
Søren GADE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 184 - Проект на доклад относно последиците от повишаването на температурата на морските води за рибните запаси и за рибарството

15-12-2020 PECH_AM(2020)662124 PE662.124v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система

11-12-2020 PECH_PA(2020)662054 PE662.054v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ПРОТОКОЛ - Сряда, 2 декември 2020 г. - Четвъртък, 3 декември 2020 г.

09-12-2020 PECH_PV(2020)12-02-1 PE661.974v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

30-11-2020 PECH_PA(2020)660382 PE660.382v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 16 ноември 2020 г.

19-11-2020 PECH_PV(2020)11-16-1 PE660.369v01-00 PECH

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 233 - Проект на доклад Въздействие на морските отпадъци върху риболова

13-11-2020 PECH_AM(2020)660312 PE660.312v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно въздействието на разположените в морето ветроенергийни паркове и други системи за енергия от възобновяеми източници върху риболовния сектор

11-11-2020 PECH_DT(2020)660212 PE660.212v01-00 PECH
Peter van DALEN

ПРОЕКТ НА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последиците от повишаването на температурата на морските води за рибните запаси и за рибарството

04-11-2020 PECH_PR(2020)660174 PE660.174v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

03-11-2020 PECH_PR(2020)659080 PE659.080v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 октомври 2020 г. - Вторник, 27 октомври 2020 г.

03-11-2020 PECH_PV(2020)10-26-1 PE660.117v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно осигуряване на постигането на целите на задължението за разтоварване съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството

28-10-2020 PECH_PR(2020)659055 PE659.055v01-00 PECH
Søren GADE

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

28-10-2020 PECH_PR(2020)660079 PE660.079v01-00 PECH
Annie SCHREIJER-PIERIK

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 12 октомври 2020 г.

26-10-2020 PECH_PV(2020)10-12-1 PE659.096v01-00 PECH

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД Рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности

20-10-2020 PECH_PR(2020)650374 PE650.374v01-00 PECH
Manuel PIZARRO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета

20-10-2020 PECH_PR(2020)658886 PE658.886v01-00 PECH
João FERREIRA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Становище относно новата промишлена стратегия за Европа

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно въздействието на морските отпадъци върху риболова

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 28 септември 2020 г. - Четвъртък, 1 октомври 2020 г.

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОТОКОЛ - Вторник, 22 септември 2020 г.

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

17-09-2020 PECH_PA(2020)657275 PE657.275v01-00 PECH
Gabriel MATO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 47 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 218 - Проект на доклад „Повече риба в морето?“ Мерки за насърчаване на възстановяването на рибните запаси над нивото на максимално устойчивия улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните запаси и защитени морски зони

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

ПРОТОКОЛ - Вторник, 1 септември 2020 г. - Четвъртък, 3 септември 2020 г.

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно „Повече риба в моретата?“ Мерки за насърчаване на възстановяването на запасите над максималния устойчив улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните ресурси и защитени морски зони

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно последиците от повишаването на температурата на морските води за рибните запаси и за рибарството

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 25 юни 2020 г.

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 юни 2020 г. - Петък, 12 юни 2020 г.

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH