Om

Velkomst

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Den fælles fiskeripolitik er en af Den Europæiske Unions mest integrerede politikker. Den har til formål at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeriet. Bevarelsen af fiskebestandene og havmiljøet skal gå hånd i hånd med den socioøkonomiske balance i kystsamfundene. Der er behov for et bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakultur for at sikre EU's fødevaresikkerhed. Det er på denne baggrund, vi arbejder i Fiskeriudvalget, som jeg har den ære at være formand for. Forordningen om fiskerikontrol, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og brexit vil være vores prioriteter i denne første del af valgperioden.

I 2021 offentliggør udvalget en analyse af den fælles fiskeripolitik for at finde frem til, hvad der fungerer, eller hvad vi tværtimod stadig skal arbejde på. Dette undersøgelsesarbejde vil også indebære, at Fiskeriudvalget kontrollerer gennemførelsen af visse love og gennemfører høringer af aktører på stedet. Det spørgsmål, vi skal stille os selv, er: Er den nuværende fælles fiskeripolitik tilstrækkeligt rustet til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med klima og biodiversitet, såvel nu som i fremtiden?


Vi har brug for en fælles fiskeripolitik, der er tilpasset ambitionerne i den grønne pagt, og det vil vi arbejde på!

Pierre Karleskind

Kontakter

Links