Vyplňte toto políčko

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 6 September 2021 EN

13-09-2021 PECH_PV(2021)09-06-1 PE696.527v01-00 PECH

MINUTES - Wednesday, 1 September 2021 EN

10-09-2021 PECH_PV(2021)09-01-1 PE696.461v01-00 PECH

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Implementing Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the Gabonese Republic and the European Community (2021-2026) EN

07-09-2021 PECH_PR(2021)693918 PE693.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZÁPISNICA - Pondelok, 12. júla 2021 - Utorok, 13. júla 2021

07-09-2021 PECH_PV(2021)07-12-1 PE695.316v01-00 PECH

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely

03-09-2021 PECH_AD(2021)695063 PE695.063v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NÁVRH SPRÁVY o budúcnosti rybolovu v Lamanšskom prielive, Severnom mori, Írskom mori a Atlantickom oceáne vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

19-08-2021 PECH_PR(2021)691246 PE691.246v02-00 PECH
Manuel PIZARRO

AMENDMENTS 53 - 137 - Draft report Laying down management, conservation and control measures applicable in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Area of Competence, amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 EN

19-07-2021 PECH_AM(2021)696293 PE696.293v01-00 PECH
Gabriel MATO

AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - all sections EN

15-07-2021 PECH_AM(2021)695341 PE695.341v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ZÁPISNICA - Pondelok, 28. júna 2021

29-06-2021 PECH_PV(2021)06-28-1 PE695.103v01-00 PECH

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely

25-06-2021 PECH_PA(2021)695063 PE695.063v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-07-2021

AMENDMENTS 1 - 22 - Draft report Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other hand and the Implementation Protocol thereto EN

24-06-2021 PECH_AM(2021)695040 PE695.040v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004

22-06-2021 PECH_PR(2021)689649 PE689.649v02-00 PECH
Gabriel MATO

STANOVISKO k európskej stratégii pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori

21-06-2021 PECH_AD(2021)689780 PE689.780v02-00 PECH
Catherine CHABAUD

ZÁPISNICA - Streda, 16. júna 2021 - Štvrtok, 17. júna 2021

21-06-2021 PECH_PV(2021)06-16-1 PE693.932v01-00 PECH

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007

17-06-2021 PECH_PR(2021)692783 PE692.783v01-00 PECH
Gabriel MATO
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-07-2021

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva

28-05-2021 PECH_AD(2021)689636 PE689.636v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ZÁPISNICA - Utorok, 25. mája 2021

28-05-2021 PECH_PV(2021)05-25-1 PE693.615v01-00 PECH

NÁVRH ODPORÚČANIA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode

24-05-2021 PECH_PR(2021)692833 PE692.833v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-06-2021

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode

24-05-2021 PECH_PR(2021)692838 PE692.838v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-06-2021

ZÁPISNICA - Pondelok, 10. mája 2021

18-05-2021 PECH_PV(2021)05-10-1 PE692.848v01-00 PECH

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 640/2010

29-04-2021 PECH_PR(2021)692613 PE692.613v01-00 PECH
Gabriel MATO

STANOVISKO k stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu

28-04-2021 PECH_AD(2021)662054 PE662.054v03-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion A European strategy for offshore renewable energy EN

26-04-2021 PECH_AM(2021)691391 PE691.391v02-00 PECH
Catherine CHABAUD

STANOVISKO k novému prístupu k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

21-04-2021 PECH_AD(2021)662092 PE662.092v03-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ZÁPISNICA - Pondelok, 19. apríla 2021

21-04-2021 PECH_PV(2021)04-19-1 PE691.376v01-00 PECH

ZÁPISNICA - Pondelok, 12. apríla 2021 - Utorok, 13. apríla 2021

16-04-2021 PECH_PV(2021)04-12-1 PE691.328v01-00 PECH

AMENDMENTS 37 - 178 - Draft opinion Establishing the Brexit Adjustment Reserve EN

16-04-2021 PECH_AM(2021)691333 PE691.333v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 1 - 179 - Draft report Rebuilding fish stocks in the Mediterranean Sea: assessment and next steps EN

06-04-2021 PECH_AM(2021)691242 PE691.242v01-00 PECH
Raffaele STANCANELLI

AMENDMENTS 1 - 152 - Draft report Challenges and opportunities for the fishing sector in the Black Sea EN

30-03-2021 PECH_AM(2021)689835 PE689.835v03-00 PECH
Ivo HRISTOV

AMENDMENTS 1 - 181 - Draft report The impact on the fishing sector of offshore windfarms and other renewable energy systems EN

29-03-2021 PECH_AM(2021)691184 PE691.184v01-00 PECH
Peter van DALEN

STANOVISKO k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov

25-03-2021 PECH_AD(2021)657275 PE657.275v02-00 PECH
Gabriel MATO

ZÁPISNICA - Streda, 17. marca 2021 - Štvrtok, 18. marca 2021

22-03-2021 PECH_PV(2021)03-17-1 PE689.862v01-00 PECH

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva

17-03-2021 PECH_PA(2021)689636 PE689.636v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-04-2021

NÁVRH STANOVISKA k európskej stratégii pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori

15-03-2021 PECH_PA(2021)689780 PE689.780v01-00 PECH
Catherine CHABAUD
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-04-2021

SPRÁVA o vplyve morského odpadu na rybolov

03-03-2021 A9-0030/2021 PE658.857v02-00 PECH
Catherine CHABAUD

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. februára 2021

26-02-2021 PECH_PV(2021)02-22-1 PE689.557v01-00 PECH

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

24-02-2021 PECH_AD(2021)660382 PE660.382v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 275 - Draft report Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities EN

24-02-2021 PECH_AM(2021)689480 PE689.480v02-00 PECH
Manuel PIZARRO

NÁVRH SPRÁVY o vplyve veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu

18-02-2021 PECH_PR(2021)681090 PE681.090v01-00 PECH
Peter van DALEN
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-03-2021

AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion A new approach to the Atlantic maritime strategy EN

10-02-2021 PECH_AM(2021)680951 PE680.951v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ZÁPISNICA - Piatok, 5. februára 2021

08-02-2021 PECH_PV(2021)02-05-1 PE680.944v01-00 PECH

Stanovisko Výboru pre rybárstvo k uzavretiu dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

04-02-2021 PECH_AL(2021)680808 PE680.808v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 1 - 216 - Draft opinion A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

04-02-2021 PECH_AM(2021)680865 PE680.865v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZÁPISNICA - Pondelok, 1. februára 2021

04-02-2021 PECH_PV(2021)02-01-1 PE680.883v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 208 - Draft opinion EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives EN

03-02-2021 PECH_AM(2021)680748 PE680.748v02-00 PECH
Gabriel MATO

ZÁPISNICA - Pondelok, 25. januára 2021 - Utorok, 26. januára 2021

03-02-2021 PECH_PV(2021)01-25-1 PE680.846v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 10 - Draft opinion 2019 discharge: European Fisheries Control Agency (EFCA) EN

03-02-2021 PECH_AM(2021)680879 PE680.879v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NÁVRH SPRÁVY o výzvach a perspektívach pre odvetvie rybolovu v Čiernom mori

27-01-2021 PECH_PR(2021)680737 PE680.737v01-00 PECH
Ivo HRISTOV
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-03-2021

NÁVRH SPRÁVY o obnovení populácií rýb v Stredozemnom mori: hodnotenie a ďalšie kroky

26-01-2021 PECH_PR(2021)663071 PE663.071v02-00 PECH
Raffaele STANCANELLI
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-03-2021

ZÁPISNICA - Štvrtok, 14. januára 2021

15-01-2021 PECH_PV(2021)01-14-1 PE663.250v01-00 PECH

ZÁPISNICA - Pondelok, 11. januára 2021

11-01-2021 PECH_PV(2021)01-11-1 PE663.166v01-00 PECH

NÁVRH STANOVISKA o novom prístupe k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

22-12-2020 PECH_PA(2020)662092 PE662.092v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND
Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-02-2021

ZÁPISNICA - Streda, 16. decembra 2020

17-12-2020 PECH_PV(2020)12-16-1 PE662.166v01-00 PECH