Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

NOTULEN - Donderdag 14 januari 2021

15-01-2021 PECH_PV(2021)01-14-1 PE663.250v01-00 PECH

NOTULEN - Maandag 11 januari 2021

11-01-2021 PECH_PV(2021)01-11-1 PE663.166v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen

08-01-2021 PECH_PR(2021)663071 PE663.071v01-00 PECH
Raffaele STANCANELLI

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied

22-12-2020 PECH_PA(2020)662092 PE662.092v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NOTULEN - Woensdag 16 december 2020

17-12-2020 PECH_PV(2020)12-16-1 PE662.166v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 174 - Ontwerpverslag Het veiligstellen van de doelstellingen van de aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van het gemeenschappelijk visserijbeleid

17-12-2020 PECH_AM(2020)663017 PE663.017v01-00 PECH
Søren GADE

AMENDEMENTEN 1 - 184 - Ontwerpverslag De gevolgen van de opwarming van de mariene wateren voor de visbestanden en de visserij

15-12-2020 PECH_AM(2020)662124 PE662.124v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ONTWERPADVIES inzake een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

11-12-2020 PECH_PA(2020)662054 PE662.054v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NOTULEN - Woensdag 2 december 2020 - Donderdag 3 december 2020

09-12-2020 PECH_PV(2020)12-02-1 PE661.974v01-00 PECH

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

30-11-2020 PECH_PA(2020)660382 PE660.382v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NOTULEN - Maandag 16 november 2020

19-11-2020 PECH_PV(2020)11-16-1 PE660.369v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 233 - Ontwerpverslag De gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij

13-11-2020 PECH_AM(2020)660312 PE660.312v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

WERKDOCUMENT inzake de gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie

11-11-2020 PECH_DT(2020)660212 PE660.212v01-00 PECH
Peter van DALEN

ONTWERPVERSLAG over de gevolgen van de opwarming van de mariene wateren voor de visbestanden en de visserij

04-11-2020 PECH_PR(2020)660174 PE660.174v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden

03-11-2020 PECH_PR(2020)659080 PE659.080v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

NOTULEN - Maandag 26 oktober 2020 - Dinsdag 27 oktober 2020

03-11-2020 PECH_PV(2020)10-26-1 PE660.117v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het veiligstellen van de doelstellingen van de aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van het gemeenschappelijk visserijbeleid

28-10-2020 PECH_PR(2020)659055 PE659.055v01-00 PECH
Søren GADE

ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt

28-10-2020 PECH_PR(2020)660079 PE660.079v01-00 PECH
Annie SCHREIJER-PIERIK

NOTULEN - Maandag 12 oktober 2020

26-10-2020 PECH_PV(2020)10-12-1 PE659.096v01-00 PECH

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

ONTWERPVERSLAG Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen

20-10-2020 PECH_PR(2020)650374 PE650.374v01-00 PECH
Manuel PIZARRO

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad

20-10-2020 PECH_PR(2020)658886 PE658.886v01-00 PECH
João FERREIRA

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Advies inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

ONTWERPVERSLAG over de gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

NOTULEN - Maandag 28 september 2020 - Donderdag 1 oktober 2020

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NOTULEN - Dinsdag 22 september 2020

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ONTWERPADVIES inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

17-09-2020 PECH_PA(2020)657275 PE657.275v01-00 PECH
Gabriel MATO

AMENDEMENTEN 1 - 47 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDEMENTEN 1 - 218 - Ontwerpverslag Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

NOTULEN - Dinsdag 1 september 2020 - Donderdag 3 september 2020

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

WERKDOCUMENT over de gevolgen van de opwarming van de mariene wateren voor de visbestanden en de visserij

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NOTULEN - Donderdag 25 juni 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020 - Vrijdag 12 juni 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 104 - Ontwerpverslag Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

NOTULEN - Maandag 25 mei 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

AMENDEMENTEN 26 - 107 - Ontwerpverslag Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDEMENTEN 92 - 371 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

NOTULEN - Maandag 18 mei 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 372 - 683 - Draft report Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDEMENTEN 684 - 995 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDEMENTEN 996 - 1129 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAGENDA - Maandag 18 mei 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-18_1 PE650.721v01-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 mei 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-25_2 PE650.722v01-00 PECH

NOTULEN - Donderdag 30 april 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH