Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

DOCUMENTO DI LAVORO sulle conseguenze dell'aumento della temperatura delle acque marine per gli stock ittici e per la pesca IT

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

PROJET D’AVIS sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 FR

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

PROTOKÓŁ - Czwartek, 11 czerwca 2020 r. - Piątek, 12 czerwca 2020 r.

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

POPRAWKI 1 - 104 - Projekt sprawozdania Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026)

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 maja 2020 r.

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

POPRAWKI 26 - 107 - Projekt sprawozdania Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylenie rozporządzenia (UE) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

OPINIA w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

POPRAWKI 92 - 371 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 18 maja 2020 r.

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

POPRAWKI 372 - 683 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

POPRAWKI 684 - 995 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniąjącego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającero rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

POPRAWKI 996 - 1129 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 30 kwietnia 2020 r.

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego rezolucję nieustawodawczą w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 23 kwietnia 2020 r.

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

PROTOKÓŁ - Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

POPRAWKI 1 - 55 - Projekt opinii Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

POPRAWKI 1 - 69 - Projekt sprawozdania Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKÓŁ - Środa, 19 lutego 2020 r. - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1005/2008 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 w odniesieniu do kontroli rybołówstwa

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

PROJEKT ZALECENIA dotyczącego projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

POPRAWKI 33 - 58 - Projekt sprawozdania Wprowadzenie pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenie danych i środki kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmiana rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

POPRAWKI 1 - 56 - Projekt sprawozdania Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w zakresie wprowadzenia pułapów zdolności połowowej w odniesieniu do dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, gromadzenia danych i środków kontroli na Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 2 grudnia 2019 r. - Wtorek, 3 grudnia 2019 r.

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

POPRAWKI 1 - 71 - Projekt sprawozdania Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 listopada 2019 r. - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

POPRAWKI 1 - 11 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

POPRAWKI 1 - 64 - Projekt opinii Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00 PECH
Nuno MELO

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00 PECH
João FERREIRA

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00 PECH
João FERREIRA

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00 PECH
Pietro BARTOLO

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA) za rok budżetowy 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

PROTOKÓŁ - Środa, 2 października 2019 r. - Czwartek, 3 października 2019 r.

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00 PECH

PROTOKÓŁ - Wtorek, 24 września 2019 r.

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00 PECH

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej Umowy o partnerstwie

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00 PECH
Carmen AVRAM

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

PROTOKÓŁ - Środa, 4 września 2019 r.

10-09-2019 PECH_PV(2019)09-04-1 PE641.090v01-00 PECH

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00 PECH
Chris DAVIES

POPRAWKI 1 - 62 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00 PECH
Chris DAVIES

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00 PECH
Chris DAVIES