Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

Johan Van Overtveldt - BUDG Committee Johan Van Overtveldt - BUDG Committee
BUDG Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki apsilankę Europos Parlamento Biudžeto komiteto svetainėje! Esu šio labai svarbaus komiteto pirmininkas. Jo nariai reguliariai susitinka aptarti, iš dalies keisti ES metinių ir daugiamečių biudžetų ir rengti jų priėmimo. ES biudžete numatomas finansavimas pagrindinėms politikos sritims ir programoms.

Derybos dėl metinio ES biudžeto ir jo priėmimas yra vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių. Eidamas pirmininko pareigas, skirsiu visą savo energiją ir patirtį, kad užtikrintume į ateitį orientuotą biudžetą, didžiausią dėmesį skirdami bendroms mūsų visuomenės problemoms.

Remdamiesi per ankstesnę kadenciją nuveiktu darbu, taip pat formuosime Europos Parlamento poziciją dėl 2021–2027 m. ES biudžeto sistemos. Esu pasiryžęs padėti Europos Parlamentui atlikti pagrindinį vaidmenį vykstančiose derybose, be kita ko, dėl nuosavų išteklių sistemos reformos.

Taip pat svarstysime keletą kitų svarbių klausimų, pavyzdžiui, pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą.

Norite sužinoti daugiau? Šioje svetainėje pateikiama daug informacijos. Joje galite stebėti mūsų posėdžius arba susiekti su mumis.

Nuoširdžiausi linkėjimai

Johan Van Overtveldt
Kontaktai

Brussels Strasbourg