Over de commissies

Welkomstwoord

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Als voorzitter van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid wil ik alle bezoekers van onze website van harte welkom heten.


Uit eigen ervaring weet ik dat u moet vechten voor alles wat u wilt bereiken. Daarnaast moet u uw stem gebruiken en ervoor zorgen dat anderen ook worden gehoord. Als commissie gaan we via onlinemiddelen een dialoog aan met de burgers om de transparantie te bevorderen en dichter bij elkaar te komen.

Onze commissie is zich bewust van de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd, ondanks de vele successen die zijn geboekt bij het versterken van de positie van de vrouw. In het algemeen zijn we bezorgd over de financiële ongelijkheid, namelijk de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de verslechtering op het gebied van de rechten van de vrouw, met inbegrip van de rechten van LGBTIQ's, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, het geweld tegen vrouwen en onze rechten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. We willen verdergaan dan het integreren van gender in alle beleidsterreinen van de EU. We willen van gendergelijkheid een prioriteit maken binnen de EU, want gendergelijkheid betekent betere wetgeving. Om dit te bereiken hebben we de hulp nodig van het maatschappelijk middenveld en van alle organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten voor iedereen.

We nodigen u uit om ons te bezoeken voor updates en het laatste nieuws van onze commissie, zowel hier als via de sociale media. Laten we samen werken aan een Europa dat iedereen gelijke kansen biedt en blijf met ons strijden voor gelijkheid.

Evelyn Regner