Prima pagină

Buletinul informativ al departamentelor tematice

Departamentele tematice ale Direcției Generale Politici Interne și ale Direcției Generale Politici Externe sunt unități de cercetare care oferă expertiză, analiză și consultanță, având rolul unor grupuri de reflecție interne, independente. Buletinul informativ redactat de acestea oferă o imagine de ansamblu lunară asupra principalelor evenimente ce urmează a fi organizate în cadrul Parlamentului European, un rezumat al principalelor studii aflate în pregătire și un link direct către principalele studii publicate recent.

Lucrări în curs

Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii parlamentare. Oferă o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate în cadrul comisiilor în vederea monitorizării rapoartelor depuse sau a planificării rapoartelor pentru sesiunile viitoare.
Lista evidențiază „principalele" dosare ale comisiilor parlamentare și cuprinde dosarele care răspund anumitor criterii.

Dialogul legislativ cu Comisia și Consiliul

CPC pregătește contribuția Parlamentului la programul anual de lucru al Comisiei prin enumerarea priorităților pentru fiecare domeniu legislativ. De asemenea, CPC organizează anual o reuniune comună cu colegiul comisarilor, iar de mai multe ori pe an sunt organizate reuniuni cu Președinția Consiliului pentru a pregăti și a discuta prioritățile președințiilor, precum și pentru a face un bilanț al activităților în curs.

Conferinţa preşedinţilor de comisie

Conferința președinților de comisie (CPC) este organul politic care coordonează activitatea comisiilor și asigură o cooperare armonioasă între acestea. Aceasta este alcătuită din președinții tuturor comisiilor permanente și speciale și se întrunește în ziua de marți în perioadele de sesiune de la Strasbourg. Președintele este ales dintre membrii conferinței pentru o perioadă de doi ani și jumătate.

Recomandări privind ordinea de zi a sesiunilor plenare

CPC prezintă Conferinței președinților o recomandare lunară privind proiectul de ordine de zi pentru următoarea perioadă de sesiune, împreună cu o analiză lunară privind compatibilitatea proiectelor legislative cu normele din tratat referitoare la actele delegate și la actele de punere în aplicare.

Cooperarea între comisii

CPC reprezintă un forum de dezbatere cu privire la problemele orizontale și problemele comune cu care se confruntă comisiile și contribuie în mod activ la schimbul de bune practici, în special prin adoptarea unor abordări sau orientări comune în legătură cu activitățile comisiilor. CPC poate prezenta Conferinței președinților orice recomandare privind activitatea comisiilor. CPC are, de asemenea, rolul de mediator între comisiile parlamentare. Ea se ocupă de solicitările de cooperare și propune soluții atunci când apar conflicte de competență.