Please fill this field

O nas

Pozdravne besede

DEVE Chair DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Dobrodošli na spletnem mestu Odbora za razvoj (DEVE), kateremu mi je v čast predsedovati od julija 2019.

Kot zagovornik agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in globalnih ciljev, o katerih so se leta 2015 dogovorile vse države članice OZN, je naš odbor prostor za razpravo in sprejemanje odločitev o nekaterih najbolj perečih vprašanjih, s katerimi se sooča človeštvo.

Prizadevanja za razvoj so sicer prispevala k boljšemu življenju milijonov ljudi, saj skrajna revščina in umrljivost otrok upadata, obstajajo pa tudi trendi, ki zbujajo veliko skrb: lakota znova narašča, izgubljanje biotske raznovrstnosti je zastrašujoče, podnebne spremembe so vse hitrejše, večstransko sodelovanje pa je ogroženo. Zaradi konfliktov in kršitev človekovih pravic se je vse več ljudi prisiljenih seliti, pri tem pa so najbolj prizadete države v razvoju. Nudenje humanitarne pomoči, obravnavanje temeljnih vzrokov in prispevanje k dolgoročnemu razvoju so nujni s človekoljubnega vidika, so pa tudi v našem interesu.

V letu 2019 so državljani EU dali Evropskemu parlamentu vpliven mandat in prek evropskega sodelovanja prav tako močno podpirajo EU pri spopadanju z izzivi, povezanimi s svetovnim razvojem.

Prispevek EU k svetovnemu trajnostnemu razvoju je bistvenega pomena in Evropski parlament ima ključno vlogo pri odločanju o proračunu za pomoči EU, pri čemer pozorno nadzira Evropsko komisijo in vse, ki sodelujejo pri uporabi sredstev EU, ter oblikuje politike EU, ki vplivajo na države v razvoju. Sodelujemo pri pripravi zakonodaje, ki je okvir za razvojno pomoč EU.

Vabim vas, da na tem spletnem mestu redno pregledujete novice in obvestila ter se seznanite s sejnimi dokumenti in v živo spremljate seje odborov.

Tomas Tobé