Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

DEVE Chair DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki apsilankę Vystymosi (DEVE) komiteto, kuriam turiu garbės pirmininkauti nuo 2019 m. liepos mėn., svetainėje.

Mūsų komitetas aktyviai dalyvauja vykdant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir siekiant pasaulinių tikslų, dėl kurių 2015 m. susitarė visos JT valstybės narės, taigi jis yra forumas, kuriame galima diskutuoti ir priimti sprendimus dėl kai kurių žmonijai kylančių problemų, kurias būtina kuo skubiau spręsti.

Nors pastangos vystymosi srityje padėjo pagerinti milijonų žmonių gyvenimą – sumažėjo ypač didelis skurdas ir vaikų mirtingumas –, tačiau yra ir didelį susirūpinimą keliančių tendencijų: vėl didėja badas, nerimą kelia biologinės įvairovės nykimas, spartėja klimato kaita, o daugiašaliam bendradarbiavimui kyla grėsmė. Dėl konfliktų ir žmogaus teisių pažeidimų vis daugiau žmonių priversti palikti savo gyvenamąsias vietas, nuo to labiausiai kenčia besivystančios šalys. Paisant žmoniškumo, o ir mūsų pačių interesų, reikia, kad joms būtų teikiama humanitarinė pagalba ir sykiu šalinamos pagrindinės problemų priežastys bei prisidedama prie ilgalaikio vystymosi.

2019 m. ES piliečiai suteikė Parlamentui tvirtus įgaliojimus. Jie taip pat nuolat reiškia tvirtą pritarimą tam, kad su pasaulio vystymusi susijusius uždavinius ES spręstų vykdydama Europos lygmens bendradarbiavimą.

ES indėlis į darnų pasaulio vystymąsi yra itin svarbus, Parlamentui tenka svarbus vaidmuo priimant sprendimą dėl biudžeto, kurį ES skiria paramai. Parlamentas atidžiai stebi Europos Komisijos ir visų subjektų, kurie dalyvauja naudojant ES lėšas ir formuojant ES politiką, darančią poveikį besivystančioms šalims, veiklą. Mes dalyvaujame rengiant teisės aktus, kuriais remiantis apibrėžiama ES parama vystymuisi.

Raginu jus nuolat tikrinti šioje svetainėje pateikiamas naujienas ir pranešimus, skaityti posėdžių dokumentus ir gyvai stebėti vykstančius mūsų komiteto posėdžius.

Tomas Tobé
Kontaktai