O nás

Privítanie

DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vitajte na webovom sídle Výboru pre rozvoj (DEVE), ktorému predsedám od júla 2019.

Náš výbor ako zástanca Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a globálnych cieľov, na ktorých sa dohodli všetky členské štáty OSN v roku 2015, predstavuje platformu na diskusiu a prijímanie rozhodnutí o niektorých najpálčivejších problémoch ľudstva:

Hoci úsilie v oblasti rozvoja prispelo k lepšiemu životu pre milióny ľudí – extrémna chudoba a úmrtnosť detí klesá – existujú aj trendy, ktoré vyvolávajú veľké obavy: Opäť ja na vzostupe hlad, strata biodiverzity je alarmujúca a zmena klímy sa zrýchľuje, zatiaľ čo mnohostranná spolupráca je ohrozená. V dôsledku konfliktov a porušovania ľudských práv je vysídlených čoraz viac ľudí, pričom najviac zasiahnuté sú rozvojové krajiny. Ich podpora prostredníctvom humanitárnej pomoci pri súčasnom riešení základných príčin a prispievanie k dlhodobému rozvoju sú ľudské imperatívy, no je to aj v našom vlastnom záujme.

V roku 2019 občania EÚ udelili Európskemu parlamentu silný mandát a neustále vyjadrujú EÚ silnú podporu pri riešení výziev súvisiacich s globálnym rozvojom prostredníctvom európskej spolupráce.

Príspevok EÚ ku globálnemu trvalo udržateľnému rozvoju je má zásadný význam a náš Parlament zohráva hlavnú úlohu pri rozhodovaní o rozpočte výdavkov EÚ, pričom pozorne sleduje Európsku komisiu a všetkých, ktorí sa podieľajú na využívaní finančných prostriedkov EÚ a formovaní politík EÚ, ktoré majú vplyv na rozvojové krajiny. Podieľame sa na tvorbe zákonov, ktoré vytvárajú rámec rozvojovej pomoci EÚ.

Chcel by som vás vyzvať, aby ste na webovom sídle pravidelne sledovali novinky a oznámenia, dokumenty zo schôdzí a priame prenosy schôdzí výboru.

Tomas Tobé

Odkazy