Ütle seekord Euroopa päeval sõna sekka

Vaata kava ja osale üle kogu Euroopa 9. mai paiku toimuvatel üritustel nii veebis kui kohapeal

Euroopa päeval tähistatakse Euroopa saavutusi ja ühtsust ning meenutatakse Schumani deklaratsiooni allkirjastamist 9. mail 1950. Seda julget plaani kindlustada sõjajärgses Euroopas pikaajaline rahu peetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks. Ka 2022. aastal töötab Euroopa üksmeelselt rahu heaks ja pakub eurooplastele kõikjal tuge.

Tänavu mais kutsub Euroopa Parlament sind mitmesugustele veebi- ja kohapealsetele üritustele kõigis liikmesriikides ja ka ELi institutsioonide asukohtades Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis. 2022. aastal, mis on Euroopa noorteaasta, on fookuses noored ning Euroopa tuleviku konverents toob kodanike hääle valjemalt kuuldavale. Euroopa päev on võimalus tuua kokku inimesed ja ideed ning kujundada Euroopa ja igaühe jaoks paremat tulevikku.

Vaata, mis toimub, ja ühine tänavuse Euroopa päeva üritustega nii veebis kui kohapeal üle kogu Euroopa!

#EuroopaPäev

Euroopa tuleviku konverents: vaata, kuidas tehakse demokraatiat

Seni on selles osalenud ja oma ideid jaganud üle 450 000 inimese. Vaata, kes kõik selles uudses demokraatlikus Euroopa algatuses sõna võtavad ning Euroopa tulevikku suunavad.

Eelnevalt Euroopa päeval

Üle 70 aasta on Euroopa päev andnud põhjuse koguneda ja tähistada seda, mida Euroopa meile tähendab.

Täna, kestlikuma Euroopa nimel

Euroopa päev on pühendunud tagama, et kõik tegevused oleksid kestlikud ning joonduksid ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.