EU:n ulkosuhteet

EU:n ulkosuhteet

Euroopan unionin kansainvälistä toimintaa ohjaavat samat periaatteet, jotka ovat olleet sen perustamisen, kehittämisen ja laajentumisen johtoajatuksena. Periaatteet on vahvistettu myös Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa ja kansainvälisessä oikeudessa. Ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen ovat ulkosuhteiden olennainen osa. Ulkoisen toimintansa avulla unioni myös edistää strategisia etujaan ja tavoitteitaan. Unioni laajentaa ja tiivistää jatkuvasti poliittisia ja kaupallisia suhteitaan maailman muihin maihin ja alueisiin muun muassa järjestämällä säännöllisesti huippukokouksia Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan, Venäjän, Intian ja Kiinan sekä muiden strategisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi se tukee Välimeren, Lähi-idän, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maiden sekä Länsi-Balkanin maiden kehitystä ja harjoittaa yhteistyötä ja käy poliittista vuoropuhelua näiden maiden kanssa.