Täysistunto-opas

Mitä täysistunto-opas sisältää?

Oppaassa annetaan vastaus erilaisiin organisaatioon liittyviin ja käytännön kysymyksiin, jotka koskevat Euroopan parlamentin täysistuntojen sisäisiä järjestelyjä:

  • täysistunnon toimintaan osallistuvien elinten ja henkilöiden tehtävät ja vastuualat
  • täysistuntojen päivämäärät ja määräajat ja istuntokalenterit
  • täysistuntosaliin, yleisölehtereille ja muihin kokoustiloihin pääsyä koskevat järjestelyt
  • täysistuntojen eri vaiheiden (keskustelut, äänestykset, kyselytunnit, juhlaistunnot) järjestäminen ja kulku
  • täysistuntotyöhön liittyvät asiakirjat

Tarvittaessa oppaassa viitataan Euroopan parlamentin työjärjestyksen asianomaiseen artiklaan.

Kenelle se on suunnattu?

Asiakirja on suunnattu kaikille täysistuntotyöhön osallistuville ja siitä kiinnostuneille henkilöille: jäsenille, avustajille, EU:n muiden toimielinten edustajille, Euroopan parlamentin pääsihteeristön hallintohenkilöstölle, toimittajille ja yleisemmin kaikille täysistunnon toiminnasta kiinnostuneille kansalaisille.

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat