Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjoihin tutustuminen

Kaikki tulevien ja jo pidettyjen kokousten asiakirjat ovat saatavilla yhdessä paikassa. Valitsemalla valiokunnan ja sitten kokouspäivän saat näkyviin luettelon kuhunkin esityslistan kohtaan liittyvistä asiakirjoista kaikilla saatavilla olevilla kielillä. Voit avata asiakirjan suoraan selaimessa, jakaa sen sähköpostitse tai ladata ja tallentaa sen.

Tulevat kokoukset

Ulkoasiainvaliokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Ylimääräinen kokous
KESKUSTELU NAVALNYN KANSSA

Esityslista

Liikenne- ja matkailuvaliokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous
TRAN-VALIOKUNTAKOKOUS (ETÄOSALLISTUMINEN)

Esityslista


Brussels : PHS - P3C050

Sääntömääräinen kokous
TRAN-VALIOKUNTAKOKOUS (ETÄOSALLISTUMINEN)


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous
TRAN-VALIOKUNTAKOKOUS (ETÄOSALLISTUMINEN)


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous
TRAN-VALIOKUNTAKOKOUS (ETÄOSALLISTUMINEN)

Kansainvälisen kaupan valiokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Ylimääräinen kokous

Esityslista


Brussels : ASP - A1G-3

Ylimääräinen kokous


Brussels : ASP - A1G-3

Ylimääräinen kokous

Talousarvion valvontavaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Ylimääräinen kokous
CONT remote committee meeting

Esityslista


Brussels : JAN - 4Q1

Ylimääräinen kokous
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ylimääräinen kokous
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ylimääräinen kokous
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ylimääräinen kokous
Inter-institutional meeting on OLAF matters

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta


Brussels : JAN - 6Q1

Ylimääräinen kokous

Esityslista


Brussels : JAN - 6Q1

Ylimääräinen kokous


Brussels : JAN - 6Q1

Ylimääräinen kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Ylimääräinen kokous
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
LIBE-FEMM Hearing on Combatting gender-based violence: cyber violence

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Ylimääräinen kokous
YLIMÄÄRÄINEN AGRI-KOKOUS. ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Ylimääräinen kokous
AGRI: YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS. ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta


Brussels : JAN - 6Q1

Sääntömääräinen kokous
FISC-VALIOKUNTAKOKOUS - ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Ihmisoikeuksien alivaliokunta


Brussels : PHS - P1A002

Sääntömääräinen kokous


Brussels : PHS - P1A002

Sääntömääräinen kokous


Brussels : PHS - P1A002

Koordinaattorit

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Ylimääräinen kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Ylimääräinen kokous
Koordinaattorit

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Ylimääräinen kokous
Last point jointly with JURI

Kehitysvaliokunta


Brussels : JAN - 6Q1

Ylimääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN


Brussels : JAN - 6Q1

Ylimääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Kalatalousvaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous
PECH-VALIOKUNTAKOKOUS - ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Ylimääräinen kokous
AFCO committee meeting


Brussels : JAN - 6Q2

Ylimääräinen kokous
AFCO committee meeting

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous

Esityslista

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : ASP - A5G-2

Koordinaattorit

Ulkoasiainvaliokunta


Brussels : PHS - P3C050

Ylimääräinen kokous

Esityslista


Brussels : PHS - P3C050

Ylimääräinen kokous

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Kalatalousvaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous
PECH-VALIOKUNTAKOKOUS - ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Vetoomusvaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta


Brussels : JAN - 6Q1

Sääntömääräinen kokous


Brussels : JAN - 6Q1

Sääntömääräinen kokous

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous
ANIT Committee meeting of 2 December, 16:45-18:45

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta


Brussels : ASP - A5G-3

KOLMIKANTAKOKOUS
Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles and on access to vehicle repair and maintenance information (RDE 2))

Ulkoasiainvaliokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Ylimääräinen kokous


Brussels : JAN - 2Q2

Ylimääräinen kokous


Brussels : JAN - 2Q2

Ylimääräinen kokous

Kalatalousvaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous
PECH-VALIOKUNTAKOKOUS - ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : ASP - A3G-3

VALIOKUNTIEN KOORDINAATTORIT