Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjoihin tutustuminen

Kaikki tulevien ja jo pidettyjen kokousten asiakirjat ovat saatavilla yhdessä paikassa. Valitsemalla valiokunnan ja sitten kokouspäivän saat näkyviin luettelon kuhunkin esityslistan kohtaan liittyvistä asiakirjoista kaikilla saatavilla olevilla kielillä. Voit avata asiakirjan suoraan selaimessa, jakaa sen sähköpostitse tai ladata ja tallentaa sen.

Tulevat kokoukset

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota sekä lahjomattomuuden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden vahvistamista Euroopan parlamentissa käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : ASP - A5E-2

Sääntömääräinen kokous

Esityslista

Kansanterveyden alivaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Esityslista

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta


Brussels : PHS - P3C050

Yhteinen kokous
NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN JÄSENET

Esityslista


Brussels : PHS - P3C050

Sääntömääräinen kokous

Ulkoasiainvaliokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous

Esityslista


Brussels : JAN - 2Q2

Yhteinen kokous
CJ19 High-level geopolitical dialogue

Esityslista


Brussels : JAN - 2Q2

VALIOKUNTIEN KOORDINAATTORIT

Talous- ja raha-asioiden valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous

Esityslista

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous

Esityslista

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota sekä lahjomattomuuden, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden vahvistamista Euroopan parlamentissa käsittelevä erityisvaliokunta


Brussels : ASP - A1E-2

Sääntömääräinen kokous

Budjettivaliokunta


Brussels : ASP - A5G-3

Ylimääräinen kokous
Committee on Budgets

Esityslista

Budjettivaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta


Brussels : PHS - P1A002

Sääntömääräinen kokous

Esityslista

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta


Strasbourg : WIC - WIC200

Ylimääräinen kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta


Brussels : PHS - P1A002

Sääntömääräinen kokous
FEMM Committee meeting

Kansainvälisen kaupan valiokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous

Talousarvion valvontavaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous
ICM

Liikenne- ja matkailuvaliokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous

Kalatalousvaliokunta


Brussels : ASP - A3G-2

Sääntömääräinen kokous

Vetoomusvaliokunta


Brussels : ASP - A3G-3

Sääntömääräinen kokous

Aluekehitysvaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta


Brussels : PHS - P1A002

Sääntömääräinen kokous

Kehitysvaliokunta


Brussels : PHS - P5B001

Sääntömääräinen kokous

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta


Brussels : ASP - A1G-2

Sääntömääräinen kokous

Ihmisoikeuksien alivaliokunta


Brussels : ASP - A5E-2

Sääntömääräinen kokous

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta


Brussels : ASP - A1E-2

Sääntömääräinen kokous