Az Európai Parlament
tevékenysége
Legfontosabb események1999-2004 között

 
Az Európai Parlament
EU reform
Bővítés
Állampolgári jogok
Bel- és igazságügyek
Külügyek
Környezetvédelem /
Fogyasztók védelme
Környezeti felelosség
Légszennyezés
Üvegházhatást okozó gázok
Autó olaj II
Elektronikai hulladék
Csomagolási hulladék
Élelmiszerbiztonság
GMO
Dohány
Zajszennyezés
Kozmetikai termékek
Emberi sejtek és szövetek
Közlekedés /
Regionális politika
Mezőgazdaság /
Halászati politika
Gazdasági
és monetáris politika
Foglalkoztatási és szociális politika / A nők jogai
Belső piac / Ipar / Energia / Kutatás
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


A gépjárműszennyezés ellenőrzése

A közlekedés nemcsak baleseti halált okozhat. A gépjárművekből eredő szennyezés alattomosan öl, és az Európai Unióban évente több ezer ember haláláért felelős. Az üvegházhatásban játszott szerepéről nem is beszélve... Az Unió az 1990-es évek eleje óta törekszik a szennyezés csökkentésére, és az Európai Parlament többször hozott szigorú intézkedéseket az üzemanyagok ártalmas hatásainak csökkentésére és a kevésbé szennyező járművek használatának támogatására.
 
Az Európai Parlament már az előző ciklusban is szerepet vállalt azokban az intézkedésekben, amelyekről az "Auto-Oil" program keretében születtek 1998-ban, a járműpark szennyezőanyag kibocsátását csökkentésére. A képviselők elsődleges célkitűzése az üzemanyagok minőségi normáinak és a szennyezőanyag kibocsátás határértékeinek kötelezővé tétele volt. A kötelező jelleg fejében elfogadták a kormányok ajánlatát kevésbé szigorú értékekkel, de úgy határoztak, hogy a következő parlamenti ciklusban - az intézkedések hatásának függvényében - egyes részleteket felülvizsgálnak majd.
 
Tisztább üzemanyagok

Ebben a ciklusban a Parlament mindenekelőtt az üzemanyagok minőségét érintő új szabályozással kapcsolatban mondott véleményt. A Parlament elérte, hogy 2009-től a benzin és a gázolaj szinte egyáltalán ne tartalmazzon ként. A képviselők 1998-ban már 50 milliomodként határozták meg a 2005-re elérendő szabványt, ami az SO2-szennyezés drasztikus csökkentését jelentette. Az új irányelv 2009-től - vagyis két évvel a Bizottság által kitűzött határidő előtt - 10 milliomodra csökkenti ezt az értéket. A kénmentes üzemanyagok legkésőbb 2005. január 1-jén megjelennek a piacon, és 2009. január 1-ig általánossá kell válniuk. Ez a típusú üzemanyag elősegíti a tökéletesített katalizátortechnológiák használatát, és csökkenti a részecskekibocsátást. Ólomtartalmú üzemanyagot 2005. január 1. után tilos árusítani.

A Parlament elérte, hogy az új irányelv ne csak a közúti járművekre, hanem a bulldózerekre, erdészeti és mezőgazdasági traktorokra is vonatkozzon, hiszen ezek ma még rendkívül szennyezőek, ám idővel a többi járműhöz hasonló normáknak kell megfelelniük. A Parlament javaslatára felkérik a tagállamokat, hogy adóösztönzéssel támogassák a tisztább üzemanyagok használatát.
 
Kevésbé szennyező járművek

A megállapodás tárgyát képező két másik irányelvjavaslat a motoros gépjárművekből és a könnyű haszongépjárművekből kipufogó gázok csökkentésére vonatkozik. A Parlament közbenjárásának köszönhetően szigorúbb kötelező szabványokat fogadtak el, mint amik a harmadik országokban jellemzők. A szabványokat ráadásul nemcsak az új járművekre, hanem a már használatban lévő, benzinnel vagy gázolajjal működő járművekre is kiterjesztették. Ezen kívül megerősítették a tartósságot (diagnosztikai rendszerek) biztosító intézkedéseket.
Ami a személyszállításra szolgáló járműveket illeti, a Parlament hangsúlyozta a "fedélzeti diagnosztikai" (OBD: on board diagnostic) rendszerek fontosságát a szennyezés megakadályozását célzó berendezések működési idejének ellenőrzése érdekében. A Parlament kérésére a szennyezés megakadályozását szolgáló berendezéseknek 2005-től legalább 100 000 km-ig vagy öt évig hatékonynak kell maradniuk. A megállapodás része a Parlament által javasolt módosítás is, amely a "hideg indítás" után történő próbafolyamat bevezetésére vonatkozik.

Önkéntes alapú megállapodást kellene kötni az autóiparral a CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban. Amennyiben a tárgyalások nem járnak sikerrel, a Bizottság - a Parlament határozott kérésére - kötelező érvényű szabályozást vezet be.

A könnyű haszongépjárművekből eredő szennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatos harmadik irányelv a városi szállításra használt járművekre vonatkozik, ugyanis a városokban különösen fontos a levegő minőségének javítása. A személyszállítással kapcsolatos irányelv számos rendelkezése alkalmazható a városi szállításra használt járművekre is. Minthogy azonban ez utóbbiak másfajta motorral működnek, a paraméterek egy része módosításra szorul.

A jövőben a Bizottság nem tehet olyan javaslatot, amely megváltoztatná a 2005-re vonatkozó, kötelező paramétereket. Csupán módosításokra van lehetőség a technikai fejlődés vagy az üzemanyag-ellátás alakulásának függvényében.
 
A két- és háromkerekű járművek is

Noha a két- és háromkerekű járművek csupán az európai forgalom 2-3%-t teszik ki, belőlük származik a szennyező anyagok 15%-a. Az autókhoz hasonlóan a motorkerékpároknak is tisztábbá kell válniuk 2006-tól. A Parlament és a Tanács hosszas tárgyalások után, 2002 márciusában jutott egyezségre a különböző szigorításokkal kapcsolatban. A Parlament - akárcsak a személyautók esetében - a két- és háromkerekű járművekkel kapcsolatban is elérte elsődleges célját: 2006-tól határértékek vonatkoznak a szennyező anyagokra. A képviselők szigorú szabályozást harcoltak ki a szennyező anyag kibocsátás ellenőrzésére is, ugyanis e berendezéseknek legalább 30 000 km-n át jól kell működniük.
 
A használaton kívüli járművek újrafelhasználása

A járművek nemcsak mozgás közben szennyeznek. Uniós szinten a használaton kívül kerülő autók csaknem évi kilenc millió tonna hulladékot jelentenek! Mintegy háromnegyedüket már most is újrafeldolgozzák ócskavasként. A környezetre azonban veszélyt jelent a műanyag, a gumi, az olaj és többféle nehézfém. Az Unióban keletkező veszélyes hulladék csaknem 10%-a játművekből származik. Mi a teendő? Az EP már 1992-ben felkérte a Bizottságot új szabályozás kidolgozására. A Parlament 1997-ben kapta meg a tervezetet, amelyet végül 2000-ben, a Tanáccsal való egyeztetés után fogadtak el.

A megegyezéshez hosszas tárgyalásokra volt szükség. A képviselők már a kezdetektől ambíciózus tervekkel álltak elő a hulladék értékesítésére és újrafelhasználására. Céljuk a nehézfémek kiszorítása és a gyűjtőknél lévő autók irányelvből való kizárása volt, valamint az, hogy az újrafelhasználás költségeit ne az utolsó tulajdonos, hanem a gyártó állja. A Tanáccsal folytatott, heves vitákkal kísért tárgyalások során az EP nagyrészt keresztülvitte az akaratát. A 2002. július 1-je után piacra kerülő járművek esetében a használt jármű újrafelhasználása semmiféle költséggel nem jár az utolsó tulajdonosra nézve. Ami a régebbi járműveket illeti, a gyártók 2007-ig kaptak haladékot a kötelezettségek teljesítésére.

2003. január 1-je óta tilos nehézfémet - ólmot, higanyt, kadmiumot és hatértékű krómot - használni az autóiparban. 2006. január 1-től (a képviselők 2005-öt javasolták, ám végül további egy évet adtak az ágazatnak az átállásra) a járművek súlyának legalább 85%-át össze kell gyűjteni és 81%-át újra fel kell használni. 2015-től ugyanez az érték 95, illetve 85% lesz. A Parlament kívánságára a történelmi járművek, valamint a gyűjtőkhöz és múzeumokhoz kerülő darabok nem tartoznak az irányelv hatálya alá.


  
Jelentéstevok:
  
Légszennyezés: a motoros jármuvekbol eredo szennyezés - Auto-oil program: Bernd Lange (PES, D)
Légszennyezés: a nem személy-, de motoros gépkocsikból eredo szennyezés 2000-ben: Bernd Lange (PES, D)
A levego minosége: a két- és háromkereku jármuvekbol eredo szennyezés: Bernd Lange (PES, D)
A benzin és a gázolaj minosége: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - már nem az EP képviseloje
A benzin és a gázolaj minosége: kéntartalom: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - már nem az EP képviseloje
Használaton kívüli jármuvek: Karl-Heinz Florenz (EPP-ED, D)
  
Hivatalos Lap - Végleges szövegek
  
Légszennyezés: a motoros jármuvekbol eredo szennyezés - Auto-oil program
Légszennyezés: a nem személy-, de motoros gépkocsikból eredo szennyezés 2000-ben
A levego minosége: a két- és háromkereku jármuvekbol eredo szennyezés
A benzin és a gázolaj minosége
A benzin és a gázolaj minosége: kéntartalom
Használaton kívüli jármuvek

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004