Az Európai Parlament
tevékenysége
Legfontosabb események1999-2004 között

 
Az Európai Parlament
EU reform
Bővítés
Állampolgári jogok
Bel- és igazságügyek
Külügyek
Környezetvédelem /
Fogyasztók védelme
Környezeti felelosség
Légszennyezés
Üvegházhatást okozó gázok
Autó olaj II
Elektronikai hulladék
Csomagolási hulladék
Élelmiszerbiztonság
GMO
Dohány
Zajszennyezés
Kozmetikai termékek
Emberi sejtek és szövetek
Közlekedés /
Regionális politika
Mezőgazdaság /
Halászati politika
Gazdasági
és monetáris politika
Foglalkoztatási és szociális politika / A nők jogai
Belső piac / Ipar / Energia / Kutatás
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


A kozmetikai termékek állatokon való tesztelésének teljes betiltása került kilátásba

A kozmetikai szerek állatkísérletekkel történő tesztelése olyan kérdés, amely erős indulatokat ébreszt. A fogyasztói biztonságot, az állatjólétet, a nemzetközi kereskedelmi előírásokat, illetve az Európai Uniós székhelyű kozmetikai vállalatok versenyképességét egyaránt érinti. Az állatokon tesztelt kozmetikai alapanyagok kereskedelmének betiltásáról szóló első uniós irányelv az 1990-es években nem lépett életbe. Most elfogadtak egy átdolgozott jogszabályt, amely meghatározza a kozmetikumok állatokon való tesztelése törvényen kívül helyezésének menetrendjét az EU-ban. Az Európai Parlamentnek köszönhetően ez a törvény megtiltja mindenféle állatokon tesztelt kozmetikai terméknek és alapanyagnak a kereskedelmét, beleértve az EU-n kívülről származókat is.

Minden kozmetikai terméknek, mint például a make-up, a rúzsok, a tusfürdők és a samponok, meg kell vizsgálni az emberi egészségre kifejtett hatását és a biztonságosságát, azonban az állatokon végzett kísérleteket egyre több bírálat éri. Állatjóléti szervezetek szerint az EU-ban évente hozzávetőleg 38.000 állatot használnak fel arra, hogy új kozmetikai termékeket és alapanyagokat teszteljenek. Másfelől, mivel már körülbelül 9.000 letesztelt alapanyag áll rendelkezésre a kozmetikai ipar számára, vannak, akik azzal érvelnek, hogy nincs feltétlenül szükség új alapanyagok állatokon való kipróbálására.

Az állatokon tesztelt kozmetikai alapanyagok kereskedelmét már 1998-ra tiltottá kellett volna nyilvánítania egy uniós irányelvnek, ez azonban nem lépett hatályba. Ennek főbb okai az alternatív tesztelési módszerek hiánya, valamint a Kereskedelmi Világszervezet előírásaihoz—amelyek nem engedélyezik az EU-n kívülről származó termékekkel szembeni diszkriminációt—való alkalmazkodás szükségessége voltak. A probléma kezelésére tett újabb kísérletként a Bizottság indítványozta, hogy tiltsák be az ilyen állatkísérleteket, az állatokon tesztelt termékek kereskedelmét viszont ne. Az állatkísérletek tilalmát szándékuk szerint mind a késztermékekre, mind az alapanyagokra kiterjesztették volna.

A Parlament szerint azonban nem elegendő csupán Európában betiltani az állatkísérleteket. Az EP képviselői úgy gondolták, hogy tovább kellene vinni a korábbi irányelv elgondolását—miszerint nem szabad engedélyezni olyan termékeknek a kereskedelmét az Európai Unión belül, amelyeket a világ bármely részén állatokon teszteltek—, mivel ez valamennyi EU-n kívüli országban tesztelt termékre vonatkozna. Így garantálhatnák, hogy ilyen termékeket ne importálhassanak Európába, hogy az állatkísérleteket ne helyezzék át az Európai Unión kívüli országokba, illetve, hogy az európai kozmetikai vállalatok ne kerüljenek hátrányba az EU-n kívüliekkel szemben.

Pontos határidők az állatkísérletek betiltására

A Parlament és a Miniszterek Tanácsa közötti későbbi tárgyalások során a két fél élesen eltérő véleményen volt arra vonatkozóan, hogy szükség van-e pontos határidők megállapítására. A miniszterek fenntartották azt az álláspontjukat, hogy a fogyasztók egészsége és biztonsága az elsődleges, illetve, hogy ne rögzítsenek szigorú határidőket, amennyiben nem találnak alternatív tesztelési módszereket. A Parlament viszont sürgette, hogy pontos határidőket szabjanak az ilyenfajta kísérletek és kereskedelem törvényen kívül helyezésére, mivel a képviselők ezt tartják a legjobb módszernek arra, hogy az alternatív tesztelési módszerek gyorsabb kifejlesztését kényszerítsék ki.

Kemény alkudozásokat követően a Parlament és a Tanács végül megegyezett abban, hogy 2004-től kezdődően az egész Európai Unió területén betiltsák a kozmetikai késztermékek állatokon való tesztelését. Továbbá megállapodtak abban is, hogy tiltó rendelkezéseket léptetnek életbe azokra a kozmetikai alapanyagokat vizsgáló tesztekre, amelyeket állatokon végeznek, valamint—annak érdekében, hogy az importra is kiterjesszék a tilalmat—az állatokon tesztelt termékek és alapanyagok egész kereskedelmére az EU-ban. Ezeket a tiltó rendelkezéseket akkor fogják bevezetni, ha találtak másféle tesztelési módszereket, a végső határidő azonban 2009.

Háromfajta nehezen helyettesíthető tesztre vonatkozóan felfüggesztik a rendelkezés végrehajtását 2013-ig, ezt követően azonban azoknak a termékeknek a kereskedelme is tiltott lesz, amelyek teszteléséhez ezeket az eljárásokat alkalmazzák, függetlenül attól, hogy találtak-e alternatív módszereket, vagy sem. A 2013-as határidőt meg lehet hosszabbítani, de ebben a Parlamenté lesz a végső döntés joga az együttdöntési eljárás értelmében. Az új, alternatív tesztelési módszereket az EU fogja jóváhagyni, de, hogy megfeleljenek a nemzetközi kereskedelmi előírásoknak, figyelembe kell majd venniük az OECD-n belüli fejleményeket is.

A törvényhozás tilalmat vezet be néhány olyan anyagra is, amelyek rákkeltő, mutációt okozó vagy mérgező hatásúak az emberi szervezetre. Ezenkívül, a Parlamentnek köszönhetően, a címkézési előírásokat is tökéletesítették, így a fogyasztókat tájékoztatni kell a kozmetikai termékek eltarthatóságának idejéről, illetve minden potenciális allergiás reakcióról.

Állatjóléti szervezetek az állatkísérletek még korábbi betiltását követelték. Mivel azonban a határidőkkel kapcsolatosan a Tanács keményen ellenállt, illetve elismerték, hogy a kozmetikai iparnak időre lesz szüksége az alkalmazkodáshoz, az Európai Parlament képviselői fontos előrelépésnek tekintik a végeredményt.

   
Jelentéstevo:
  
Kozmetikai termékek tesztelése állatkísérletekkel: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Hivatalos Lap - Végleges dokumentumok
  
Kozmetikai termékek tesztelése állatkísérletekkel

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004