Az Európai Parlament
tevékenysége
Legfontosabb események1999-2004 között

 
Az Európai Parlament
EU reform
Bővítés
Állampolgári jogok
Bel- és igazságügyek
Külügyek
Környezetvédelem /
Fogyasztók védelme
Környezeti felelosség
Légszennyezés
Üvegházhatást okozó gázok
Autó olaj II
Elektronikai hulladék
Csomagolási hulladék
Élelmiszerbiztonság
GMO
Dohány
Zajszennyezés
Kozmetikai termékek
Emberi sejtek és szövetek
Közlekedés /
Regionális politika
Mezőgazdaság /
Halászati politika
Gazdasági
és monetáris politika
Foglalkoztatási és szociális politika / A nők jogai
Belső piac / Ipar / Energia / Kutatás
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kevesebb zaj – több alvás

A jövőben jobban fognak aludni a zajtól szenvedő EU-polgárok, mivel sikerrel zárult az Európai Parlament - az Unió egész területére kiterjedő - zajkorlátozásért folytatott küzdelme. A környezeti zajról szóló új irányelv kötelező kötelezettségvállalást tartalmaz az ellenőrzést és végrehajtást érintő jogszabályok bevezetésére a zajszennyezés főbb forrásait illetően, beleértve a vasúti, közúti, építkezési és légi közlekedésből származó zajokat is.

A zajszennyezés az EU népességének egyharmadát érinti és káros hatással van az emberi egészségre. Az ide vonatkozó jogalkotást ez idáig kuszaság jellemezte. Az EU szabályozás egyes termékekre vonatkozik, mint az autók, teherautók és repülőgépek, míg a nemzeti jogszabályok a lakókörnyezet zajszintjére koncentráltak.

A 2002. július 18-án hatályba lépett új irányelv a környezeti zajok értékeléséről és kezeléséről a beépített területekre, közparkokra valamint iskolákra, kórházakra és egyéb zajérzékeny épületekre és területekre vonatkozik. Nem vonatkozik a háztartási tevékenységből, szomszédoktól, munkahelyi tevékenységből, közlekedési eszközön belüli és katonai térségekben a katonai tevékenységből származó zajokra.

Eredetileg az új irányelvet az Európai Bizottság és a Miniszterek Tanácsa is a környezeti zaj mérési módszereinek harmonizációjára, a zajszint „zajtérképek” segítségével történő feldolgozására és az információk a közvéleménnyel történő megosztására kívánta korlátozni. Így a probléma kezelésére nem lenne uniós szintű általános szabályozás és a gyakorlati terveket helyi szinteken dolgoznák ki. Ezt nem kielégítőnek tartva a Parlament kemény tárgyalást folytatott az irányelv alapvető céljainak szigorításáért, amely mára már „elkerülni, megelőzni vagy csökkenteni” kívánja a zajártalom káros hatásait. Az új jogszabály így csak az első lépés a folyamatban, és lényeges, hogy négy éven belül részletesebb EU-irányelvek kövessék az olyan specifikus zajforrásokra vonatkozóan, mint a közúti és vasúti járművek és infrastruktúrák, repülőgépek, a szabadtéri és ipari berendezések, mozgó munkagépek.

Az EP-képviselők és az Európai Tanács közötti megállapodás megkívánta, hogy a Bizottság 2004 januárjáig tegye közzé a környezeti zajról szóló jelenlegi közösségi jogszabállyal kapcsolatos jelentését. Ezt követően a Bizottságnak 2006. júliusáig (négy évvel az irányelv hatályba lépését követően) új jogszabálytervezetet kell javasolnia, hogy kiküszöböljék a fennmaradó joghézagokat. A négy éves határidő - amely csak egy évvel haladja meg a Parlament által a második olvasat során követelt három évet - szintén a Parlament sikere, mivel a Tanács vonakodott bármilyen határidő megállapításától.  
Jelentéstevo:
  
A környezeti zaj értékelésérol és annak kezeléséro szóló irányelv: Alexander de Roo (Greens/EFA,NL)
  
A jogalkotási eljárás áttekintése:
  
A környezeti zaj értékelésérol és annak kezeléséro szóló irányelv
  
Hivatalos Lap – végleges szövegek:
  
A környezeti zaj értékelésérol és annak kezeléséro szóló irányelv

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004