Az Európai Parlament
tevékenysége
Legfontosabb események1999-2004 között

 
Az Európai Parlament
EU reform
Bovítés
Állampolgári jogok
Bel- és igazságügyek
Külügyek
Környezetvédelem /
Fogyasztók védelme
Környezeti felelosség
Légszennyezés
Üvegházhatást okozó gázok
Autó olaj II
Elektronikai hulladék
Csomagolási hulladék
Élelmiszerbiztonság
GMO
Dohány
Zajszennyezés
Kozmetikai termékek
Emberi sejtek és szövetek
Közlekedés /
Regionális politika
Mezogazdaság /
Halászati politika
Gazdasági
és monetáris politika
Foglalkoztatási és szociális politika / A nok jogai
Belso piac / Ipar / Energia / Kutatás
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR Environmental Policy


Kevesebb zaj – több alvás

A jövoben jobban fognak aludni a zajtól szenvedo EU-polgárok, mivel sikerrel zárult az Európai Parlament - az Unió egész területére kiterjedo - zajkorlátozásért folytatott küzdelme. A környezeti zajról szóló új irányelv kötelezo kötelezettségvállalást tartalmaz az ellenorzést és végrehajtást érinto jogszabályok bevezetésére a zajszennyezés fobb forrásait illetoen, beleértve a vasúti, közúti, építkezési és légi közlekedésbol származó zajokat is.

A zajszennyezés az EU népességének egyharmadát érinti és káros hatással van az emberi egészségre. Az ide vonatkozó jogalkotást ez idáig kuszaság jellemezte. Az EU szabályozás egyes termékekre vonatkozik, mint az autók, teherautók és repülogépek, míg a nemzeti jogszabályok a lakókörnyezet zajszintjére koncentráltak.

A 2002. július 18-án hatályba lépett új irányelv a környezeti zajok értékelésérol és kezelésérol a beépített területekre, közparkokra valamint iskolákra, kórházakra és egyéb zajérzékeny épületekre és területekre vonatkozik. Nem vonatkozik a háztartási tevékenységbol, szomszédoktól, munkahelyi tevékenységbol, közlekedési eszközön belüli és katonai térségekben a katonai tevékenységbol származó zajokra.

Eredetileg az új irányelvet az Európai Bizottság és a Miniszterek Tanácsa is a környezeti zaj mérési módszereinek harmonizációjára, a zajszint „zajtérképek” segítségével történo feldolgozására és az információk a közvéleménnyel történo megosztására kívánta korlátozni. Így a probléma kezelésére nem lenne uniós szintu általános szabályozás és a gyakorlati terveket helyi szinteken dolgoznák ki. Ezt nem kielégítonek tartva a Parlament kemény tárgyalást folytatott az irányelv alapveto céljainak szigorításáért, amely mára már „elkerülni, megelozni vagy csökkenteni” kívánja a zajártalom káros hatásait. Az új jogszabály így csak az elso lépés a folyamatban, és lényeges, hogy négy éven belül részletesebb EU-irányelvek kövessék az olyan specifikus zajforrásokra vonatkozóan, mint a közúti és vasúti jármuvek és infrastruktúrák, repülogépek, a szabadtéri és ipari berendezések, mozgó munkagépek.

Az EP-képviselok és az Európai Tanács közötti megállapodás megkívánta, hogy a Bizottság 2004 januárjáig tegye közzé a környezeti zajról szóló jelenlegi közösségi jogszabállyal kapcsolatos jelentését. Ezt követoen a Bizottságnak 2006. júliusáig (négy évvel az irányelv hatályba lépését követoen) új jogszabálytervezetet kell javasolnia, hogy kiküszöböljék a fennmaradó joghézagokat. A négy éves határido - amely csak egy évvel haladja meg a Parlament által a második olvasat során követelt három évet - szintén a Parlament sikere, mivel a Tanács vonakodott bármilyen határido megállapításától.  
Jelentéstevo:
  
A környezeti zaj értékelésérol és annak kezeléséro szóló irányelv: Alexander de Roo (Greens/EFA,NL)
  
A jogalkotási eljárás áttekintése:
  
A környezeti zaj értékelésérol és annak kezeléséro szóló irányelv
  
Hivatalos Lap – végleges szövegek:
  
A környezeti zaj értékelésérol és annak kezeléséro szóló irányelv

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004