Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zaščita potrošnika
Okoljevarstvena odgovornost
Onesnaževanje zraka
Toplogredni plini
Avtomobilsko gorivo II
Elektronski odpadki
Odpadna embalaža
Varna hrana
Genetsko spremenjeni organizmi (GSO)
Tobak
Obremenitev s hrupom
Kozmetika
Cloveška tkiva in celice
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Manj hrupa - več spanja

Evropski parlament je uspel v prizadevanjih za dopustno raven hrupa, ki velja za vso EU, tako da bodo od hrupa trpinčeni evropski državljani v prihodnosti laže spali. Nova direktiva o hrupu v okolju vsebuje zavezujočo obvezo, da ji bo sledila zakonodaja, ki bo obravnavala poglavitne vire obremenitve s hrupom, vključno s hrupom železnic, cest, gradbišč in zračnega prometa.

Obremenitev s hrupom trenutno pesti tretjino prebivalstva EU in ima škodljive posledice za zdravje ljudi. Zakonodaja na tem področju je doslej bila nezadovoljiva mešanica zakonov EU, ki so regulirali izdelke, kot so avti, tovornjaki in letala, in nacionalne zakonodaje, ki se je osredotočala na dopustno raven hrupa v domačem okolju.

Nova direktiva ocenjevanja in upravljanja hrupa v okolju, ki je začela veljati 18. julija 2002, velja za hrup v okolju na pozidanih površinah in javnih parkih, v bližini šol, bolnišnic in ostalih za hrup občutljivih pozidanih površinah. Ne velja pa za hrup, ki ga povzročajo domače dejavnosti, sosedi, delo, prevozna sredstva ali vojaške aktivnosti na vojaških področjih.

Tako Evropska komisija kot Svet ministrov sta prvotno želela novo direktivo omejiti na usklajevanje metod za merjenje hrupa v okolju, zbiranje podatkov o izpostavljenosti hrupu v obliki "karte hrupa", in javnosti omogočiti dostop do teh informacij. Praktični načrti reševanja problema bi potem lahko bili oblikovani na lokalni ravni, s tem pa ne bi bila določena dopustna raven hrupa, ki bi veljala za vso EU. Ker Parlament s tem ni bil zadovoljen, se je trdo pogajal za bolje opredeljene osnovne cilje direktive, ki so sedaj "odpravljati, preprečevati ali zmanjšati" škodljive učinke izpostavljenosti hrupu. Nova zakonodaja tako postaja le prva stopnja v postopku in ji morajo v naslednjih štirih letih - nujno - slediti še podrobnejše direktive EU o posameznih virih hrupa, tako kot so cestna in železniška vozila ter infrastruktura, letala, industrijska oprema in oprema na prostem, ter delovni stroji.

Dogovor, ki so ga poslanci Evropskega parlamenta dosegli s Svetom, je zahteval, da Komisija do januarja 2004 objavi pregled obstoječe zakonodaje Skupnosti o hrupu v okolju. V skladu s tem pregledom mora Komisija do junija 2006 (štiri leta po tem, ko direktiva stopi v veljavo) predlagati nove osnutke zakonov, da zapolni morebitne vrzeli v zakonodaji. Parlamentu je uspelo doseči tudi štiriletni rok - samo leto dni daljši kot triletni rok, ki ga je Parlament zahteval v drugem branju - saj Svet sploh ni bil naklonjen kakršnemu koli roku.  
Porocevalci:
  
Direktiva o ocenjevanju in upravljanju izpostavljenosti hrupu iz okolja: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
Uradni list - sklepne listine:
  
Direktiva o ocenjevanju in upravljanju izpostavljenosti hrupu iz okolja

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004