Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metu akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Pletra
Pilieciu teises
Teises ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotoju apsauga
Transporto /
regionine politika
Žemes ukis / žuvininkyste
Ekonominiai ir pinigu reikalai
Užimtumo ir socialine politika / moteru teises
Užimtumo strategija
Darbuotoju apsauga
Lygybe darbe
Darbuotoju sauga ir sveikata
Moteru sveikata
Darbo valandos
Socialines apsaugos sistemos
Moterys ir visuomene
Vidaus rinka / pramone / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Europos užimtumo strategija
Europos kurimo procese socialine ir užimtumo politika ilgai nesusilauke ypatingo demesio. Taciau ekonominiu prioritetu persvara socialines politikos atžvilgiu palaipsniui eme mažeti. 1997 m. pasirašiu...
> more


Geriau apsaugoti darbuotojai imones bankroto atveju
Kiekvienais metais tukstanciai darbuotoju praranda darba, nes bankrutuoja imones, kuriose jie dirba. Tad labai svarbu, kad darbuotojai tokiais atvejais žinotu apie jiems priklausancias kompensacijas. ...
> more


Moteru ir vyru lygybe profesineje srityje
Užkirsti kelia priekabiavimui ir diskriminacijai, apsaugoti aukas, apginti iš motinystes ar tevystes atostogu grižtanciu moteru ir vyru teises - tai tik keletas iš naujos direktyvos del vienodu saly...
> more


Sveikatos apsaugos ir saugos darbe stiprinimas
Europoje kasmet maždaug tukstantis darbuotoju mirtinai susižaloja krisdami iš aukšcio. Kiti žusta sprogimu metu. Dar kiti nukencia nuo triukšmo, vibracijos ir kancerogeniniu medžiagu, pavyzdžiui, as...
> more


Sveikata: Europos Parlamentas atsižvelgia i specifinius vyru ir moteru skirtumus
Moteru sveikata – ar toks dalykas egzistuoja? Ar sveikata nera visiems vienoda? Jokiu budu, nes moterys ir vyrai skiriasi savo biologine lytimi ir socialiniu vaidmeniu, ir šie skirtumai atsiliepia j...
> more


Darbo laikas – ne ilgesne kaip 48 valandu darbo savaite visiems
Sunku suskaiciuoti visus keliu transporto vežejus ar autobusu vairuotojus, praradusius gyvybe Europos keliuose arba sukelusius kitu transporto dalyviu mirti del to, kad prie vairo praleido per daug va...
> more


Politika yra ir moteru reikalas
Daugiau nei puse Europos rinkeju yra ... moterys. Taciau visoje Europos Sajungoje dar yra nepakankamai moteru, užimanciu vadovaujancias pareigas. Jau daugelio kadenciju metu Europos Parlamentas pasisa...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004