Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Beskæftigelsesstrategi
Beskyttelse
af arbejdstagerne
Lighed på arbejdspladsen
Arbejdstagernes sundhed
og sikkerhed
Kvinders sundhed
Arbejdstid
Social sikkerhed
Kvinder og samfund
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


En europæisk beskæftigelsesstrategi
Beskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedspolitikken har længe været EU's stedbørn. Efterslæbet i forhold til den økonomiske politik er dog blevet mindsket gradvis. Det var fremfor alt med Amsterdam...
> more


Lønmodtagere bedre beskyttet i tilfælde af konkurs
Hvert år mister tusinder af arbejdstagere deres arbejde, fordi deres arbejdsplads lukker. Hvordan får arbejdstagerne så de godtgørelser, de har krav på? Med et arbejdsmarked, der stadig oftere blev ra...
> more


Ligebehandling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet
Blandt de sager, der tages op i det nye direktiv om ligebehandling, kan nævnes forebyggelse af chikane og forskelsbehandling, beskyttelse af ofre, sikring af kvinders og mænds rettigheder, når de ve...
> more


Et bedre arbejdsmiljø
Hvert år omkommer ca. 1000 europæiske arbejdstagere ved faldulykker. Andre kommer af dage ved eksplosioner. Titusinder får skader på grund af støj, vibrationer eller kræftfremkaldende stoffer som f....
> more


Sundhed: EP skærer ikke kvinder og mænd over en kam
Kvindesundhed – kan man overhovedet tale om det som et særligt begreb? Dækker udtrykket sundhed da ikke det samme for alle? Langt fra. Kvinder og mænd er forskellige som følge af deres biologiske kø...
> more


Arbejdstid: højst 48 timer om ugen for alle
Ufatteligt mange lastvognschauffører og bilister har mistet livet på Europas veje eller forårsaget andres død, fordi de havde siddet for længe bag rattet. I de fleste andre erhverv har arbejdstiden væ...
> more


Flere kvinder i politik
Mere end halvdelen af de europæiske vælgere er... kvinder. Alligevel er kvinder stadig kraftigt underrepræsenteret i alle de stillinger, hvor beslutningerne træffes, og det gælder alle EU-lande. Europ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004