Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Tööhõivestrateegia
Töötajate kaitse
Võrdsus töökohal
Töötajate tervis ja ohutus
Naiste tervis
Töötunnid
Sotsiaalkindlustussüsteemid
Naised ja ühiskond
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa tööhõive strateegia
Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika on Euroopa ülesehitamisel olnud pikka aega vaeslapse osas, kuid vahe majanduslike prioriteetidega on pidevalt vähenenud. Tööhõive muutus "ühenduse tähtsusega" valdkonnak...
> more


Parem kaitse maksejõuetuks muutunud ettevõtete töötajatele
Igal aastal kaotavad tuhanded töötajad ettevõtte pankrotistumise tõttu töö. See tõstatab küsimuse töötaja teadlikkusest oma õigustest hüvitistele. Üha enam pankrottide käes vaevleva tööturu reguleerim...
> more


Naiste ja meeste võrdne kohtlemine töökohal
Vältida ahistamist ja diskrimineerimist, kaitsta selle ohvreid ja seista lapsepuhkuselt tööle naasvate töötajate õiguste eest – need on vaid näited uue võrdse kohtlemise direktiivi olulisematest ees...
> more


Tervisekaitse ja ohutuse parandamine töökohal
Igal aastal saab umbes tuhat töötajat Euroopas kukkumise tagajärjel surma.  Inimesi hukkub ka plahvatustes. Kümned tuhanded saavad kannatada müra, vibratsiooni või vähki tekitavate ainete, nagu...
> more


Tervishoid: EP ei kohtle naisi ja mehi ühtviisi
Kas on eraldi olemas naiste tervishoid? Kas pole tervishoid sama igaühe jaoks? Sugugi mitte. Naised ja mehed erinevad nii biloogiliselt kui ka ühiskondliku rolli poolest ja need erinevused üheskoos ...
> more


Tööaeg: maksimaalselt 48 tundi nädalas kõigile
Raske on üles lugeda kõiki auto- ja bussijuhte, kes on Euroopa teedel sõites kaotanud elu või on põhjustanud teiste liiklejate surma seetõttu, et nad on liiga kaua roolis istunud. Nagu enamustes teist...
> more


Poliitika on ka naistele
Enam kui pooled Euroopa valijatest on naised. Siiski on terves Euroopa Liidus naised ikka veel otsustavatel ametikohtadel tugevalt alaesindatud. Mitme tööperioodi jooksul on Euroopa Parlament võidelnu...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004