Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Sysselsättningstrategi
Anställningskydd
Jämlikhet på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet
för anställda
Kvinnors hälsa
Arbetstid
Socialförsäkringssystem
Kvinnor i det civila samhället
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


En europeisk sysselsättningsstrategi
Den europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken var länge den europeiska integrationens svaga länk. Men steg för steg har den synkroniserats med den ekonomiska politiken. Det var framför allt i oc...
> more


Bättre skydd för löntagare vid konkurs
Varje år förlorar tusentals personer sina jobb när deras företag försvinner. När det händer uppstår problemet hur de anställda skall få ut den ersättning som han/hon har rätt till. Eftersom det har bl...
> more


Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden
Åtgärder för att förhindra trakasserier och diskriminering, skydda offren, säkerställa rätten att återgå till arbetet efter föräldraledighet är några av framstegen i det nya direktivet om likabeha...
> more


Mindre ohälsa och olycksfall på arbetet
I EU dör varje år cirka 1 000 människor efter fallolyckor på arbetet. Andra dör i explosioner. Tiotusentals får skador p.g.a. buller, vibrationer eller cancerframkallande ämnen som asbest. EU kan fa...
> more


Hälsa: Europaparlamentet skär inte kvinnor och män över en kam
Finns det något sådant som kvinnors hälsa? Är hälsa inte samma sak för alla människor? Absolut inte. Kvinnor och män är olika på grund av sitt biologiska kön och sina roller i samhället, som tillsam...
> more


Högst 48-timmars arbetsvecka för alla
Oräkneliga åkare och långtradarchaufförer dör på vägarna eller orsakar andra trafikanters död på grund av att de kört för länge utan att vila. Sedan 1996 är arbetstiden i de flesta andra branscher reg...
> more


Politik är också en kvinnofråga
Mer än hälften av väljarna i EU är kvinnor. Ändå är kvinnorna än idag kraftigt underrepresenterade på de beslutsfattande posterna överallt i Europeiska unionen. Sedan flera valperioder tillbaka arbeta...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004