Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metu akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Pletra
Pilieciu teises
Teises ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Saugumas ir gynyba
Žmogaus teises
Balkanai
Susitarimai su ES nepriklausanciomis valstybemis
Išorine prekyba
Vystomasis bendradarbiavimas
ES-AKR
Priešpestines minos
Aplinkos / vartotoju apsauga
Transporto /
regionine politika
Žemes ukis / žuvininkyste
Ekonominiai ir pinigu reikalai
Užimtumo ir socialine politika / moteru teises
Vidaus rinka / pramone / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Užsienio, saugumo ir gynybos politika: žingsnis po žingsnio
Daugiau nei dvidešimt penkerius metus ES valstybės narės diskutavo tarptautiniais politiniais klausimais, tačiau šios diskusijos paprastai apsiribodavo pareiškimų priėmimu. So...
> more


Užsienio, saugumo ir gynybos politika: žingsnis po žingsnio
Daugiau nei dvidešimt penkerius metus ES valstybes nares diskutavo tarptautiniais politiniais klausimais, taciau šios diskusijos paprastai apsiribodavo pareiškimu priemimu. Sovietu imperijos žlugimas,...
> more


Užsienio, saugumo ir gynybos politika: žingsnis po žingsnio
Daugiau nei dvidešimt penkerius metus ES valstybės narės diskutavo tarptautiniais politiniais klausimais, tačiau šios diskusijos paprastai apsiribodavo pareiškimų priėmimu. So...
> more


Užsienio politikos centre - žmogaus teises
Europos Parlamentas jau seniai aktyviai gina ir skatina pagarba žmogaus teisems tiek Sajungoje, tiek ir už jos ribu. Šiandien Parlamento nariu remiamos iniciatyvos deka žmogaus teisiu gynimas yra vien...
> more


Iveskime taika, stabiluma ir klestejima Balkanuose
Balkanai yra didžiausia Europos Sajungos nesekme ir tuo paciu didžiausias užsienio politikos pasiekimas. ES nepavyko užkirsti kelio brolžudiškam karui, prasidejusiam 1992 m. Jai taip pat nepavyko šio ...
> more


Sutartys su treciosiomis šalimis: Parlamentas taria paskutini žodi
Santykiai tarp ES valstybiu nariu ir treciuju šaliu reglamentuojami asociacijos ir partnerystes sutartimis. Kai Sajunga sudaro sutarti su treciaja šalimi, Europos Parlamentas turi jai pritarti, antrai...
> more


Pasaulio prekybos organizacija privalo veikti skaidriai!
Visi susiduriame su tarptautine prekyba daugelyje vietu: be prekybos nebutu bananu Vienoje ar europietišku vaistu Niujorke. Taciau ši tema yra kompleksiška, o derybos del kvotu ir muitu kelia biurokra...
> more


Parama vystymuisi - ES prioritetas
Europos Sajunga ir jos valstybes nares skiria didžiausia pasaulyje parama vystymuisi ir humanitarine pagalba. Pagrindinis ES vystymosi politikos uždavinys - mažinti skurda. Noredami pasiekti ši tiksla...
> more


AKR šalys: lygiaverte partneryste
Kai EEB išvydo dienos šviesa 1958 m., daugelis ja sudaranciu valstybiu nariu dar buvo kolonijines valstybes. Po dekolonizacijos daugelis Afrikos šaliu ir toliau buvo priklausomos nuo ekonominiu ryšiu ...
> more


Europa - prieš priešpestines minas
Kiekvienais metais daug žmoniu, dažniausiai neturtingiausiose šalyse, nukencia nuo priešpestiniu minu. Europos Sajunga nusprende neapsiriboti tarptautiniais Otavos konvencijos reikalavimais ir darniau...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004