Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Strategija zaposlovanja
Zašcita delavcev
Enakopravnost
na delovnem mestu
Zdravje in varnost delavcev
Zdravje žensk
Delovni cas
Sistem socialnega varstva
Ženske in družba
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Evropska strategija zaposlovanja
Področje socialne politike in politike zaposlovanja je bilo pri izoblikovanju Unije dolgo povsem zanemarjeno. A njegov zaostanek za drugimi evropskimi prednostnimi nalogami se je postopoma vendar...
> more


Vecja zašcita zaposlenih ob stecaju
Vsako leto na tisoce ljudi izgubi delo zaradi stecaja podjetja. Postavlja se vprašanje, kako lahko delavec uveljavlja nadomestila, do katerih je upravicen. Ob vse bolj množicnem propadanju podjetij je...
> more


Enakost žensk in moških na delovnem mestu
Prepreciti nadlegovanje in diskriminacijo, zašcititi žrtve, ohraniti pravice žensk in moških po vrnitvi s porodniškega oziroma ocetovskega dopusta:  to je le nekaj smernic nove direktive o enak...
> more


Boljše zdravstveno varstvo in vecja varnost pri delu
V Evropi vsako leto zaradi padcev umre okoli tisoc delavcev. Nekateri umrejo v eksplozijah. Vec deset tisoc jih je izpostavljenih hrupu, vibracijam in snovem, ki povzrocajo raka, kot je npr. azbest....
> more


Zdravje: Evropski parlament žensk in moških ne obravnava enako
Žensko zdravje - sploh obstaja kaj takega ?  Mar zdravje ni za vse enako? Nikakor ne. Ženske in moški se namreč zaradi svojega biološkega spola in družbene vloge razlikujejo, te razlike pa...
> more


Delovni cas: najvec 48-urni delovni teden za vse
Vse vecje je število avtoprevoznikov ali voznikov avtobusov, ki so izgubili življenje na evropskih cestah ali povzrocili smrt drugih uporabnikov cest zaradi predolge vožnje brez pocitka. A tudi voznik...
> more


Politika je tudi ženska zadeva
Vec kot polovica evropskih volilcev.... so volilke. Temu dejstvu navkljub pa po vsej Uniji ženske še vedno zasedajo relativno malo vodilnih položajev. Zelo aktivno prizadevanje Parlamenta za povecano ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004