Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Werkgelegenheidsstrategie
Bescherming
van werknemers
Gelijke rechten op het werk
Gezondheid en veiligheid
op het werk
Vrouwen en gezondheid
Arbeidstijd
Socialezekerheidsstelsels
Vrouw en maatschappij
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Europese strategie voor de werkgelegenheid
Sociale zaken en werkgelegenheidsbeleid zijn lange tijd het ondergeschoven kindje geweest van de Europese integratiepolitiek, die altijd de prioriteit heeft gelegd bij het economisch beleid. Maar gele...
> more


Betere bescherming werknemers bij faillissementen
Jaarlijks verliezen duizenden mensen hun baan doordat hun bedrijf wordt opgedoekt. Op dat moment speelt de vraag hoe de werknemer de uitkeringen kan krijgen waarop hij recht heeft. Om een arbeidsmarkt...
> more


Gelijke rechten van mannen en vrouwen op het werk
Intimidatie en discriminatie voorkomen, slachtoffers beschermen, de rechten van vrouwen en mannen bij terugkeer van moeder- of vaderschapsverlof beschermen: dat zijn een aantal stappen in de goede r...
> more


Meer veiligheid en betere bescherming van de gezondheid op het werk
Elk jaar zijn ongeveer 1000 Europeanen het slachtoffer van een dodelijke val op de werkplek. Ook komen jaarlijks werknemers om bij explosies. Tienduizenden werknemers leiden onder de gevolgen van bl...
> more


Gezondheid: Het EP scheert vrouwen en mannen niet over één kam
Vrouwengezondheid - bestaat dat? Is gezondheid niet voor iedereen hetzelfde? Nee, dat is het niet. Vrouwen en mannen verschillen van elkaar door hun geslacht en door hun maatschappelijke rol, en dez...
> more


Arbeidstijd: maximaal 48 uur/week voor iedereen
Talloze vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs hebben op de Europese wegen hun leven verloren of hebben de dood van andere weggebruikers veroorzaakt door te lang door te rijden. Net als in de meeste a...
> more


Politiek is ook iets voor vrouwen
Meer dan de helft van de Europese kiezers zijn vrouwen. Toch zijn de vrouwen, overal in de Europese Unie, nog sterk ondervertegenwoordigd op de posten waar de besluiten worden genomen. Sinds een aanta...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004