Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Podpora zamestnanosti
Ochrana zamestnancu
Rovnoprávnost na pracovišti
Ochrana zdraví
a bezpecnost práce
Zdraví žen
Pracovní doba
Systémy sociálního zabezpecení
Postavení žen ve spolecnosti
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Evropská strategie zamestnanosti
Sociální politika a politika zamestnanosti hrály dlouho vedlejší roli v procesu budování jednotné Evropy. Rozdíl mezi nimi a ekonomickými prioritami se však postupne zmenšoval. Zejména prijetím Amster...
> more


Vetší ochrana zamestnancu v prípade úpadku
Každým rokem prichází z duvodu úpadku zamestnávajícího podniku tisíce lidí o svou práci. V této souvislosti se nabízí otázka, jakým zpusobem muže zamestnanec uplatnit svuj nárok na príspevky. Z duvodu...
> more


Rovné zacházení s muži a ženami v práci
Nová smernice o rovném zacházení s muži a ženami prinesla posun v záležitostech, jako je napr. predcházení sexuálnímu obtežování a diskriminacím, ochrana obetí a respektování práva žen a mužu na náv...
> more


Lepší ochrana zdraví a bezpecnosti pri práci
Každorocne zahyne v Evrope okolo tisíce pracujících v dusledku smrtelných pádu na pracovišti. Jiní se stanou obetí výbuchu. Desítky tisíc jsou postiženi následky toho, že byli vystaveni pusobení hlu...
> more


Zdraví : EP nestrká muže a ženy do jednoho pytle
Existuje specifické "zdraví žen"? Copak není zdraví stejné pro všechny? V žádném prípade. Vždyt ženy a muži se liší po stránce biologické-pohlavím, ale liší se i svou spolecenskou úlohou. Všechny ty...
> more


Pracovní doba - nejvýše 48 hodinový pracovní týden pro všechny
Již se ani nedají spocítat všichni ridici kamionu ci autobusu, kterí zahynuli na evropských silnicích nebo zavinili smrt jiných cestujících, protože byli za volantem príliš dlouhou dobu. Jako ve vetši...
> more


Politika je rovnež záležitostí žen
Více než polovina evropských volicu jsou... ženy. Avšak i presto, jsou ženy všude v Evropské unii velmi nedostatecne zastoupeny na vedoucích pozicích. Evropský parlament již po nekolik volebních obdob...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004