Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Deset novih držav clanic
Stališce do vprašanj
in privolitev Parlamenta
Naslednji koraki
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zaščita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Parlament popolnoma pripravljen za širitev

V okviru priprav na prihod desetih novih držav članic maja 2004 je Evropski parlament, čim je dal zeleno luč za širitev, v svoje vrste pozdravil 162 poslancev-opazovalcev iz teh držav. Opazovalci so pri delu Parlamenta sodelovali do 1. maja 2004, ko so nove države članice za nekaj tednov pred volitvami v Evropski parlament imenovale parlamentarne poslance z vsemi pristojnostmi. Po volitvah, ki so se odvijale med 10. in 13. junijem 2004, bodo te države v Evropski parlament napotile neposredno izvoljene poslance.

Pred 1. majem je Evropski parlament štel 626 poslancev. Skupno število predstavnikov se je začasno zvišalo do 788, vendar le do volitev junija 2004. Po teh volitvah se bo število poslancev iz držav trenutnih članic proporcionalno zmanjšalo, tako da bo v skladu s Pogodbo iz Nice njihovo končno število 732. Pridružitev Bolgarije in Romunije v parlamentarnem mandatu 2004-2009 bi pomenila dodatnih 54 poslancev, kar skupaj znese 786. Vendar bi se za takratnih 27 držav članic po volitvah v Evropski parlament leta 2009 število poslanskih mest ponovno znižalo, tokrat na 736. 

Prihod desetih novih držav članic ima občutne posledice na delo Parlamenta. Razen sprejetja 162 novih poslancev, bo EP poleg 3700 že delujočih uradnikov zaposlil še dodatnih 850 ljudi. Kar 70% novih zaposlenih se bo ukvarjalo s prevajanjem in tolmačenjem. Parlament bo poskrbel tudi za dodatne pisarne in ostalo infrastrukturo. Z desetimi novimi državami, ki so vstopile v EU, se je tako število jezikov, uporabljanih v Evropskem parlamentu, z 11 zvišalo na 20. 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004