Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Okoljevarstvena odgovornost
Onesnaževanje zraka
Toplogredni plini
Avtomobilsko gorivo II
Elektronski odpadki
Odpadna embalaža
Varna hrana
Genetsko spremenjeni organizmi (GSO)
Tobak
Obremenitev s hrupom
Kozmetika
Cloveška tkiva in celice
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Odgovornost do okolja - kdor škodo povzroci, jo mora tudi popraviti
Okoli 300.000 življenjskih prostorov v Evropi, kot so tla ali vode, je po podatkih Evropske komisije že onesnaženih ali pa jim grozi nevarnost onesnaženja s škodljivimi snovmi. Ta številka je previsok...
> more


Zašcitite naše gozdove, jezera in naša pljuca pred onesnaževanjem
Gozdovi so ožgani zaradi kislega dežja, mesta se dušijo zaradi ozonskih lukenj, v skandinavskih jezerih ni vec življenja, ribniki so zarašceni z algami: onesnaževanje zraka škoduje našemu okolju in zd...
> more


EU vlece ucinkovite poteze pri trgovanju z emisijami
V primerjavi z ostalim svetom ima Evropa nesporno vodilno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju. Januarja 2005 bo namrec EU vzpostavila prvi cezmejni sistem za trgovanje s pravicami za izpušcanje t...
> more


Nadzor nad avtomobilskim onesnaževanjem
Cesta ne ogroža življenja le s prometnimi nezgodami. Še bolj zahrbtno je onesnaževanje, ki ga povzrocajo avtomobili in zaradi katerega vsako leto v Evropski uniji umre vec tisoc ljudi. Da ne govorimo ...
> more


Manj elektronskih smeti - pa še proizvajalec placa
Povsod po Evropi se nabirajo gore elektricnih in elektronskih odpadkov. Vsak potrošnik ustvari povprecno 16 kilogramov teh odpadkov na leto, v vsej Evropi se jih torej na leto nabere kar 6 milijonov t...
> more


Odpadna embalaža - bolje je prepreciti kot pa zdraviti
EU se je leta 2001, s širitvijo na vidiku, odlocila posodobiti Direktivo o odpadni embalaži iz leta 1994. Njen namen je bil preprecevati odpadno embalažo in spodbujati iskanje metod za ponovno pridobi...
> more


Dober tek!
Dioksin v pišcancih, hormoni v govedu, BSE, slinavka in parkljevka - zaradi vedno vecje bojazni v zvezi z živili je zdrava in varna hrana za evropske potrošnike postala ena glavnih skrbi. Ker te bojaz...
> more


Jasno oznacevanje genetsko spremenjenih organizmov (GSO)
V nasprotju z Združenimi državami, kjer je genetsko spremenjena hrana popolnoma obicajna, vzbujajo genetsko spremenjeni organizmi v Evropi veliko dvoma. Kot odgovor na takšno zaskrbljenost javnosti se...
> more


Bili ste opozorjeni -
V EU sta bili nedavno sprejeti dve pomembni direktivi glede tobaka, namrec ena glede sestavin in etiketiranja, druga glede oglaševanja in sponzoriranja. Evropski parlament je uvedel vrsto sprememb v...
> more


Manj hrupa - vec spanja
Evropski parlament je uspel v prizadevanjih za dopustno raven hrupa, ki velja za vso EU, tako da bodo od hrupa trpinceni evropski državljani v prihodnosti laže spali. Nova direktiva o hrupu v okolju v...
> more


Kmalu absolutna prepoved testiranja kozmeticnih izdelkov na živalih
Testiranje kozmeticnih izdelkov na živalih je tema, ki zbuja mocna custva. Vpleteni so dejavniki, kot so varstvo potrošnikov, zašcita živali, pravila mednarodnega trgovanja in tekmovanje med kozmeti...
> more


Zagotavljanje varnosti pri presaditvah celic in tkiv
Presajanje cloveških celic in tkiv je hitro rastoce podrocje medicine. Žal so pri tem postopku tveganja okužbe vecja kot pri transfuzijah krvi. Ker se celice in tkiva prevažajo preko meja, je EU leta ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004