Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Volitve v Evropski parlament
Organizacija in delovanje Evropskega parlamenta
Soodlocanje in ostali postopki
Proracunske pristojnosti
Nadzor nad proracunom
Demokraticni pregled nad delovanjem
Statut clanic
in Evropskih politicnih strank
Zacasni odbori
in preiskovalni odbori
Ostale institucije EU
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Na volišca, državljani!
Od leta 1979 državljani Evropske unije sami izbirajo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. Ti so za pet let izvoljeni na splošnih neposrednih volitvah po postopku, ki ni enoten, toda zadovolji vs...
> more


Organiziranost in delovanje Evropskega parlamenta
Komaj bo novi evropski poslanec izvoljen in bo nastopil svoj mandat, že se bo moral vclaniti v doloceno politicno skupino, se odlociti za parlamentarni odbor, izvoliti predsednika svoje skupine, preds...
> more


Zakonodajalec v pravem pomenu besede
Cemu služi Evropski parlament? Kot v vseh demokracijah izvaja nadzor nad izvršno oblastjo in nad porabo javnih sredstev ter izglasuje zakone. A na samem zacetku Skupnosti temu ni bilo tako. Na zakonod...
> more


Proracunske pristojnosti Evropskega parlamenta
Evropski parlament se vse od ustanovitve Evropske skupnosti zavzema za takšno proracunsko politiko, ki omogoca najbolj odgovoren nacin rabe sredstev državljanov. Njegove pristojnosti so se v teh let...
> more


Je denar davkoplacevalcev koristno porabljen ?
Ko je bila leta 1999 Santerjeva komisija prisiljena odstopiti, se je Evropa pošteno stresla. Odstop 20 komisarjev je bil posledica razkritja Odbora za proracunski nadzor o nepravilnostih pri sklepanju...
> more


Nadzor za vec demokracije
Odstop Evropske komisije pod Jacquesom Santerjem leta 1999 in afera Eurostat leta 2003 sta opozorila na pomen nadzora Evropskega parlamenta. Oba pozornost zbujajoca primera ponazarjata, kako poslanci ...
> more


Proti statutu poslancev - za statut evropskih strank
Delo Evropskega parlamenta je v nekaterih ozirih še vedno presenetljivo bolj 'nacionalnega' kot 'evropskega' znacaja. Evropski poslanci nimajo enakih plac, ampak imajo enako placo kot poslanci njihovi...
> more


Ko Parlament vodi preiskavo
V obdobju 1996 - 1997 je Evropski parlament ustanovil dva preiskovalna odbora, enega o tranzitu na podrocju Skupnosti in drugega, bolj odmevnega, o ukrepih v zvezi z boleznijo norih krav. Preiskovalni...
> more


Institucije Evropske unije
Evropska unija ni federacija, kot so Združene države Amerike, niti organizacija za cisto obicajno sodelovanje, kot so Združeni narodi. Je edinstvena politicna, pravna in institucionalna združba. Držav...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004