Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Varnost na morju
Pristaniške storitve
Zracni promet
Nadomestilo letalskim potnikom
Varnost na cesti
Ekotocke
Železnica
Poštne storitve
Strukturni in kohezijski skladi
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Varnejši ladijski promet v Evropi
Seznam ladijskih nesrec ob evropskih obalah je dolg: Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Erika in Prestige, ce omenimo le nekatere. Po potopu Erike pri obali Bretanje leta 1999 sta bila uvedena dva vecja evro...
> more


Parlament zavrnil liberalizacijo pristaniških storitev
EU želi v okviru politike prevoza blaga in oseb na okolju prijaznejši nacin spodbuditi pomorski promet z bolj konkurencnim ladijskim prometom. Evropska komisija meni, da bi ta cilj lahko uresnicili z ...
> more


Letalski prevoz - varnost in enotno evropsko nebo
Letalski prevoz v Evropi bo po nedavno sprejeti zakonodaji EU postal varnejši. Za obremenjeno evropsko nebo se pripravlja enotni sistem kontrole zracnega prometa. Zahvaljujoc evropskim poslancem naj b...
> more


Nadomestila - in udobne rešitve - za zavrnjene letalske potnike
Na leto približno cetrt milijona Evropejcev ne dobi že rezerviranih letalskih vozovnic pri rednih evropskih letalskih družbah. Evropska skupnost je že zaostrila zakonodajo iz leta 1991 o nadomestilih ...
> more


Varnost na evropskih cestah
Vsako leto v prometnih nesrecah na obmocju držav clanic Evropske unije pred širitvijo življenje izgubi 40000 ljudi, vec kot 1,7 milijona pa se jih poškoduje. Med njimi so pešci, kolesarji, potniki in ...
> more


Uredba o ekoloških tockah za Avstrijo: tockovna problematika
Varstvo okolja in tovorni promet se zdita komaj združljiva pojma, ce pa se že morata soociti, so konflikti vnaprej pricakovani. Takšen primer je promet težkih tovornjakov skozi Avstrijo, deželo, kater...
> more


Železnice na poti k svetlejši prihodnosti
Zaradi nedavno sprejete zakonodaje, ki bo evropskim železniškim družbam omogocila premike cez notranje meje EU ter tako povecala konkurenco in izboljšala storitve, se zdi prihodnost evropskega železni...
> more


Prijazen pristop k liberalizaciji poštnih storitev
Poslanci Evropskega parlamenta so zaustavili daljnosežne predloge Evropske komisije, s katerimi bi poštne storitve izpostavili vecji konkurenci. Poslanci so bili odloceni, da bi tudi ljudje, ki živijo...
> more


Regionalna politika - kljuc do prihodnosti EU?
Približno tretjina proracuna EU se porabi za regionalno politiko, zaradi cesar je le-ta ena izmed kljucnih politik Evropske unije. Podpora regijam temelji na ideji o "ekonomski in socialni kohezivnost...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004