Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Tio nya medlemsstater
Parlamentets ståndpunkt
och samtycke
Nästa steg
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Parlamentet redo för utvidgningen

I maj 2004 fick EU tio nya medlemsstater. När Europaparlamentet i april 2003 gav grönt ljus för utvidgningen beslutade det samtidigt att i förväg ta emot 162 parlamentsledamöter från dessa länder som observatörer. Observatörerna deltog i parlamentets arbete fram till den 1 maj 2004, då de nya medlemsstaterna utsåg fullvärdiga parlamentariker för de få veckor som återstod före Europaparlamentsvalet. Efter valet, som ägde rum den 10-13 juni 2004, sänder länderna sina direktvalda ledamöter till Europaparlamentet.

Det förutvarande Europaparlamentet bestod av 626 ledamöter, vilket tillfälligt ökades till 788 folkvalda företrädare fram till valet i juni 2004. Därefter minskas antalet ledamöter från de femton gamla medlemsstaterna proportionellt, så att det totala antalet fås ned till 732 i enlighet med Nicefördraget. Om Bulgarien och Rumänien ansluts under valperioden 2004-2009 utökas antalet med ytterligare 54 ledamöter, och det totala antalet stiger till 786. Efter Europaparlamentsvalet 2009 minskas antalet platser i parlamentet igen för de då 27 medlemsstaterna, denna gång till 736.

De tio nya medlemsstaternas inträde i EU får också stora praktiska konsekvenser för Europaparlamentet. Parlamentet får 162 nya ledamöter och skall dessutom rekrytera omkring 850 nya medarbetare för att förstärka den befintliga personalen på 3 700 personer. Omkring 70 procent av de nyrekryterade kommer att arbeta med översättning och tolkning. Parlamentet måste också skaffa fram ytterligare kontorslokaler och annan infrastruktur. I och med att tio nya länder går med i EU kommer antalet arbetsspråk i parlamentet dessutom att öka från 11 till 20.

  

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004