Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Deset novih držav clanic
Stališce do vprašanj
in privolitev Parlamenta
Naslednji koraki
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Vecja in mocnejša Unija
Prvega maja 2004 je prišlo do najvecje širitve v zgodovini Evropske unije. Petnajstim clanicam se je z enim samim zamahom pridružilo deset novih držav - Ceška republika, Estonija, Ciper, Litva, Latv...
> more


Parlament popolnoma pripravljen za širitev
V okviru priprav na prihod desetih novih držav clanic maja 2004 je Evropski parlament, cim je dal zeleno luc za širitev, v svoje vrste pozdravil 162 poslancev-opazovalcev iz teh držav. Opazovalci so...
> more


Širitev - naslednji koraki
Velikemu poku 2004, s katerim se je število držav clanic v Evropski uniji povecalo na 25, bodo sledile nadaljnje širitve. Pogajanja z Bolgarijo in Romunijo že potekajo, odlocitev o zacetku pristopni...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004