Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Varnost in obramba
Clovekove pravice
Balkan
Sporazumi z državami
izven EU
Zunanja trgovina
Razvojno sodelovanje
EU-AKP
Protipehotne mine
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zunanja, varnostna in obrambna politika: korak za korakom...
Četrt stoletja so si države članice Unije med seboj izmenjevale mnenja o vprašanjih mednarodne politike, a dlje od sprejetih izjav niso šle. Po razpadu sovjetskega imperija in destabilizacij...
> more


Zunanja, varnostna in obrambna politika: korak za korakom...
Cetrt stoletja so si države clanice Unije med seboj izmenjevale mnenja o vprašanjih mednarodne politike, a dlje od sprejetih izjav niso šle. Po razpadu sovjetskega imperija in destabilizaciji Balkana ...
> more


Zunanja, varnostna in obrambna politika: korak za korakom...
Četrt stoletja so si države članice Unije med seboj izmenjevale mnenja o vprašanjih mednarodne politike, a dlje od sprejetih izjav niso šle. Po razpadu sovjetskega imperija in destabilizacij...
> more


Clovekove pravice v središcu zunanje politike
Ce obstaja katero podrocje, na katerem se Evropski parlament že zelo dolgo bori, je to podrocje zašcite in promocije clovekovih pravic znotraj in zunaj Unije. Danes so zahvaljujoc poslancem, ki imajo ...
> more


Mir, stabilnost in blaginja za Balkan
Balkan je za zunanjo politiko Evropske unije najvecji polom, hkrati pa tudi najvecji uspeh. EU ni mogla ne prepreciti krvave vojne, ki je izbruhnila 1992, niti je koncati. Ta polom je EU tako osramoti...
> more


Sporazumi s tretjimi državami: Evropski parlament ima zadnjo besedo
Sporazumi o pridružitvi in partnerstvu so osnova odnosov med tretjimi državami in državami clanicami Evropske unije. Kadar Evropska unija sklepa sporazume s tretjimi državami, mora Evropski parlament ...
> more


Delovanje Svetovne trgovinske organizacije mora biti preglednejše!
Zunanja trgovina je prisotna prav povsod: brez trgovine ne bi bilo banan na Dunaju, ne evropskih zdravil v New Yorku. Vendar pa je zadeva zapletena, pogajanja o kvotah in carinah se zdijo cista birokr...
> more


Pomoc pri razvoju - prednostna naloga EU
Evropska unija in njene clanice trenutno razdelijo najvec razvojne in humanitarne pomoci na svetu. Boj proti revšcini predstavlja temeljni cilj evropskega sodelovanja, po mnenju poslancev pa ga je mož...
> more


Države AKP: uravnoteženo partnerstvo
Ko je leta 1958 EGS ugledala luc sveta, je bilo vec držav clanic še kolonialnih sil. Po dekolonizaciji je vecina afriških držav ostala odvisnih od posebnih gospodarskih odnosov z Evropo. Prav te odnos...
> more


Evropa proti protipehotnim minam
Protipehotne mine letno terjajo številne žrtve, pogosto v najrevnejših državah. Evropska unija se je odlocila, da se bo še bolj posvetila mednarodnim obveznostim, ki sledijo iz Ottawske konvencije ter...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004