Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Evropsko državljanstvo
Listina temeljnih pravic
Temeljne pravice
Javni dostop do dokumentov
Izobraževanje in mobilnost mladih
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Pravica glasovanja, peticije, varuh clovekovih pravic: udejanjeno državljanstvo
Državljanstvo Unije je nadgradnja, ne nadomestilo nacionalnega državljanstva; tako doloca Amsterdamska pogodba. Nacelo je dobro povzeto v osnutku Evropske ustave, ki ga je pripravila Konvencija. Evrop...
> more


Listina: pravice in vrednote za vse
Evropski narodi so pri oblikovanju vse tesnejše zveze odloceni, da si bodo na podlagi skupnih vrednot delili mirno prihodnost. Tak je zacetek preambule listine o temeljnih pravicah, ki jo je Evropski ...
> more


Zavzemanje za temeljne pravice
Ceprav Evropska unija temelji na clovekovih pravicah, državljanskih svobošcinah in spoštovanju nacel pravne države, iz Evrope še vedno redno porocajo o kršitvah teh pravic. Poslanci Evropskega parlame...
> more


Od vecje odprtosti do vecje odgovornosti
Odprtost in enostaven dostop do informacij, ki jih hranijo javni organi, sodita med pomembne temelje vsake ucinkovite demokracije. Vlade in javna uprava ne morejo veljati za odgovorne, ce tega ni. Ams...
> more


Erasmus, povabilo na potovanje
Erasmus je bil ustanovljen leta 1987 in že istega leta je 3000 študentov lahko odšlo na izpopolnjevanje na kakšno drugo evropsko univerzo. Leta 2002, torej petnajst let po ustanovitvi, je število štud...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004