Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Uvodna beseda

Junija 2004 se bo zakljucilo peto zakonodajno obdobje Evropskega parlamenta - toda kaj je Evropski parlament pravzaprav dosegel v zadnjih petih letih?
 
Da bi javnosti pomagali razumeti, kaj delajo njihovi izvoljeni predstavniki, smo pripravili pregled dejavnosti Parlamenta v obliki niza zapisov, ki opisujejo splošne pristojnosti in odgovornosti Evropskega parlamenta, povzemajo zakonodajno delo zadnjih petih let in dajejo vpogled v resolucije, ki jih je sprejel Parlament v zvezi z vrsto politicnih vprašanj.
 
Zapisi nudijo podrobne informacije o vsaki temi, povezuje pa jih skupno vprašanje: kako navaden obcan in vsi mi razumemo tesnejšo evropsko integracijo?
 
Zapisi istocasno prinašajo pregled tistega, kar se je "v Evropi" dogajalo v zadnjih petih letih, od kmetijske politike do varnosti na morju, in "revizijo" projektov Evropske unije, ki jih je Evropski parlament zacel in zakljucil ali pri katerih je sodeloval.
 
Upamo, da vam bo branje zapisov v užitek in da bodo spodbudili vaše zanimanje za dejavnosti Evropskega parlamenta in Evropske unije.
 
Julian Priestley, generalni sekretar Evropskega parlamenta
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004