Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
Telekomunikacije
Internet
Avtorske pravice /
Informacijska družba
TV in filmske industrije
Liberalizacija
trga z elektricno energijo
Obnovljivi viri energije
Raziskovanje
(šesti okvirni program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikacije - nova pravila za digitalno dobo
Nižje cene in vecja izbira za potrošnike na trgu telekomunikacij bi moral biti rezultat novih zakonov EU, ki so bili oblikovani za vzpodbudo konkurence v industriji. Zakonodaja bo ustvarila enotna pra...
> more


Evropska unija in razcvet interneta
V zadnjih letih smo prica razcvetu uporabe interneta. Da bi povecala prednosti te nove tehnologije in istocasno zašcitila javnost ter podjetja pred njenimi nezaželenimi posledicami, je Evropska unija ...
> more


Boljše varstvo avtorskih pravic - kreativnost se bo tudi v prihodnje izplacala
Dandanes je vse digitalno: besedila, glasba in filmi so po zaslugi novih medijev vedno na voljo in se lahko z neznatnimi stroški neomejeno kopirajo. V informacijski družbi ima potrošnik vedno in povso...
> more


Poslanci podpirajo evropske avdiovizualne medije
Avdiovizualni sektor neposredno zaposluje vec kot milijon ljudi v Uniji. Poleg ekonomskega pomena igra tudi izredno pomebno socialno in kulturno vlogo, saj je skoraj vsak evropski dom opremljen s tele...
> more


Energetski paket za Evropo - svobodna izbira za potrošnike
Evropski potrošniki se bodo odslej lahko, podobno kot pri nakupovanju živil v trgovini, sami odlocali od koga in po kakšni ceni bodo kupovali energijo. V mnogih državah clanicah EU potrošniki ne morej...
> more


Toplogredni plini, obnovljivi in inteligentni viri energije
Izhajajoc iz nacel Kjotskega protokola Evropski parlament podpira iskanje alternativnih rešitev za nadomešcanje klasicnih virov energije ter želi pospeševati obnovljive vire energije, ki izvirajo iz v...
> more


16,3 milijard evrov za znanstvene raziskave
Šesti okvirni raziskovalni program je glavni instrument financiranja znanstvenih raziskav Evropske unije, njegov poglavitni namen pa je oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora, ekvivalenta "s...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004