Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Azil
Migracija
Boj proti organiziranemu kriminalu
Boj proti terorizmu
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Poslanci Evropskega parlamenta si prizadevajo za bolj humano obravnavanje beguncev
Razlogi za to, da ljudje pobegnejo iz svojih držav, so razlicni: strah pred pregonom, vojna, lakota ali pa iskanje boljšega življenja. Evropska Unija je zaradi svoje stabilnosti in blaginje pravi ma...
> more


Nadzorovano priseljevanje: najboljša rešitev za vse strani
Priseljevanje je postalo politicna tema EU šele v zadnjih nekaj letih, ko se je Evropa soocila z nizom s tem povezanih vprašanj: zakonito in nezakonito priseljevanje, pravica do azila, demografsko pra...
> more


S skupnimi mocmi proti organiziranemu kriminalu
Odprtje meja Evropske unije spodbuja trgovino, industrijo in prosto gibanje državljanov. V nasprotju s tem naj bi bil z vso silo ustavljen organiziran kriminal, ki želi na svoj nacin izkoristiti odprt...
> more


Boj proti terorizmu in varovanje državljanskih svobošcin
Evropa je že pred teroristicnimi napadi 11. septembra 2001 iskala ucinkovitejše nacine boja proti terorizmu. Po napadih je EU okrepila napore in zacela tesneje sodelovati z ZDA. Le nekaj mesecev pozne...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004