Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Lizbonska strategija
Financne storitve
Demokraticni nadzor
Evropske centralne banke
Cezmejna placila
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lizbonska strategija: ustvariti več in boljša delovna mesta v bolj konkurenčni Evropi
Voditelji vlad držav članic EU so se na vrhu v Lizboni marca leta 2000 dogovorili o novem strateškem cilju Evropske unije: do leta 2010 postati najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Od ...
> more


Financne storitve: v smeri enotnega trga
Bolj ucinkoviti financni trgi so kljucnega pomena za prihodnost evropskega gospodarstva. V zadnjih letih je Evropski parlament sprejel niz zakonskih predpisov, katerih namen sta bila združevanje podro...
> more


Demokraticni nadzor Evropske centralne banke
Evropska centralna banka sprejema odlocitve o monetarni politiki neodvisno od nacionalnih institucij in institucij Skupnosti, vendar je še vedno demokraticno odgovorna ter mora skladno s Pogodbo ES ...
> more


Enaka bancna provizija za prenose evrov v in med državami clanicami
Bancna provizija za pošiljanje evrov z racuna v eni na racun v drugi državi clanici EU je sedaj enaka kot za nakazovanje evrov znotraj posameznih držav clanic. Tudi placila s kreditnimi karticami in d...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004