Ralf SEEKATZ Ralf SEEKATZ
Ralf SEEKATZ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , DERNBACH

Начална страница Ralf SEEKATZ

Член

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-IN
Делегация за връзки с Индия
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg