Pietro BARTOLO Pietro BARTOLO
Pietro BARTOLO

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Италия - Partito Democratico (Италия)

Роден : , Lampedusa

9-ти парламентарен мандат Pietro BARTOLO

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Partito Democratico (Италия)

Заместник-председател

  • 10-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 26-09-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 02-07-2019 ... : Комисия по рибно стопанство

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Ирак

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg