Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Odense

Hjem Christel SCHALDEMOSE

Formand

D-JP
Delegationen for Forbindelserne med Japan

Medlem

CPDE
Delegationsformandskonferencen
IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
AIDA
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Stedfortræder

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
DEEA
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Seneste aktiviteter

Retningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler)

25-03-2021
Skriftlige stemmeforklaringer

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker et økonomisk ansvarligt budget for 2022. Vi mener ikke, at dette er afspejlet i Parlamentets retningslinjer for udarbejdelse af budgettet. Derfor har vi valgt at stemme imod betænkningen.
Konkret er vi uenige i, at der lægges op til kraftige forøgelser af betalingsbevillingerne med henblik på at accelerere EU’s programmer yderligere. Coronakrisen har vist, at det er vanskeligt at forudse årets begivenheder. Derfor er det nødvendigt at sikre så store margener som muligt til udforudsete udgifter.
Samtidig er vi bekymret over, at betænkningen løber fra den interinstitutionelle aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet. F.eks. blev parterne enige om at frigive 500 mio. i annullerede bevillinger i perioden 2021-2027, men ikke at frigive beløbet "i sin helhed", som foreslået i denne betænkning. Dertil strammer betænkningen den interinstitutionelle aftale på en måde, så det fremgår, at EU skal indføre nye egne indtægter. Kommissionen er forpligtet til at fremsætte en række forslag, men ingen har forpligtet sig til at indføre dem.
Der er dog positive elementer i betænkningen såsom oplagring af reserver i EU-budgettet gennem RescEU— og EU4Health—programmerne, øget fokus på klimarettede tiltag og flere penge til naboskabsprogrammerne. Disse elementer opvejer dog ikke de negative.

En ny EU-Afrika-strategi (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

25-03-2021
Skriftlige stemmeforklaringer

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker, at forholdet mellem EU og Afrika bevæger sig fra et donor-modtager-forhold mod et strategisk samarbejde. Vi er derfor positive over for betænkningens fokus på, at EU og Afrika skal samarbejde om at udvikle det afrikanske kontinent med fokus på at udvikle stabile, demokratiske institutioner samt bedre vilkår for vækst, produktion og arbejdspladser.
Hertil bakker vi op om et forøget fokus på klimaændringstilpasning og —modvirkning, beskyttelse af biodiversitet og dyrevelfærd samt forbedring af skatteopkrævningskapaciteten i afrikanske nationer, ligesom kampen mod skattely og hvidvask skal optrappes.
Vi mener, at EUs udviklingsindsats i højere grad bør målrettes mod det afrikanske kontinent. Vi har dog stemt blankt til betænkningen, da vi ikke kan bakke op om dens forslag til håndtering af migrationsspørgsmålet, hvor der bl.a. lægges op til øget harmonisering af national lovgivning, udvikling af yderligere migrationskanaler samt begrænsninger af muligheden for at bruge udviklingsbistand som en del af den migrationspolitiske værktøjskasse.

Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

På EP NEWSHUB

RT @jarlner: Det her bliver et brag af et møde: Om spilfirmaer, der manipulerer dine børn ved fx at få figurer i såkaldte gratis spil til at græde, hvis de ikke køber noget til dem. Stærkt panel. Politisk sprængstof. På Politiken i dag kl. 17. @politiken https://t.co/Vgu8cuc2gf 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg