Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Odense

Hjem Christel SCHALDEMOSE

Næstformand

D-JP
Delegationen for Forbindelserne med Japan

Medlem

IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
AIDA
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Stedfortræder

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
DEEA
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Seneste aktiviteter

Konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020 (B9-0229/2020)

23-07-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om den aftale, Det Europæiske Råd nåede frem til den 21. juli 2020.
Aftalen moderniserer prioriteringerne i den flerårige finansielle ramme med mindre fokus på landbrug og strukturfonde og mere fokus på klima. Samtidig indføres et nyt EU-genopretningsinstrument, der vil få Europa sikkert på den anden side af corona-krisen gennem lån og tilskud til langsigtede genopretningsreformer.
Vi er stærkt tilfredse med, at retsstatsprincipperne for første gang i EU's historie er knyttet til fordelingen af EU-midler. Næste skridt bliver at sikre, at Kommissionens forslag til implementering bliver både konkret og håndfast. Det vil vi arbejde for.
Vi er glade for, at 30 % af det samlede budget øremærkes til klimatiltag. Det er et vigtigt første skridt mod at leve op til Parisaftalen og opnå europæisk klimaneutralitet i 2050. Øremærkning af budgettet kan selvfølgelig ikke stå alene, og vi vil fortsætte med at påvirke EU-lovgivningen i en mere bæredygtig retning.
Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet vil fortsat arbejde for mere lovgivning og bedre rammer, der sikrer et bæredygtigt Europa, ikke bare når det gælder klima og miljø, men også digitalt, socialt og økonomisk.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg