Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Danmark - Socialdemokratiet (Danmark)

Fødselsdato : , Odense

Hjem Christel SCHALDEMOSE

Formand

D-JP
Delegationen for Forbindelserne med Japan

Medlem

CPDE
Delegationsformandskonferencen
IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
AIDA
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Stedfortræder

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
DEEA
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Seneste aktiviteter

Den Europæiske Unions Asylagentur (A8-0392/2016 - Elena Yoncheva)

11-11-2021
Skriftlige stemmeforklaringer

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet hilser en betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 439/2010 velkommen.
Vi henviser til dog, at Danmark ikke er omfattet af retlige bestemmelser på området for migration, hvorfor vi stemmer blankt til den samlede betænkning.

Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)

11-11-2021
Skriftlige stemmeforklaringer

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet finder det positivt, at vi styrker vores samarbejde om at bekæmpe fremtidige sundhedskriser, at vi koordinerer svar på tværs af medlemsstater, at vi indsamler data efter fælles standarder og at vi styrker relevante agenturers vidensindsamling og mulighed for at rådgive medlemsstaterne om fremtidige og grænseoverskridende sundhedskriser. Dog er vi imod at pålægge medlemsstaterne for store dataindsamlingsbyrder, særligt under en evt. krise, vi er forbeholdende over for kontrolbesøg og kravene om at udarbejde handlingsplaner for at leve op til ECDC’s anbefalinger. Vi stiller os tøvende overfor at indføre konsekvenser over for lande der samarbejder med 3. lande, der ikke indgår i en fælles udbudsprocedure.
Vi støtter generelt fokus på mentalt helbred, som er en vigtig del af den samlede sundhedsbetragtning, men ikke nødvendigvis centralt for alle grænseoverskridende sundhedsudfordringer. Det er desuden afgørende for os at understrege, at sundhedsområdet er og bliver et national kompetenceområde.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G342
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05032
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex