Chris DAVIES : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetkontroludvalget
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter  
- PECH_AD(2014)521601 -  
-
PECH 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik  
- ENVI_AD(2012)480515 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed  
- PECH_AD(2014)521603 -  
-
PECH 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i Unionen  
- PECH_AD(2013)504318 -  
-
PECH 
UDTALELSE om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om beskyttelse af delfiner i Sortehavet  
- P7_DCL(2012)0023 - Bortfaldet  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Åbningsdato : 02-07-2012
Frist : 08-11-2012
Antal underskrifter : 193 - 26-10-2012
Skriftlig erklæring om forbedring af foranstaltninger til ulykkesbekæmpelse og bestemmelser vedrørende miljøansvar i udvindingsindustrien  
- P7_DCL(2010)0100 - Bortfaldet  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Åbningsdato : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal underskrifter : 99 - 24-03-2011
Skriftlig erklæring om støtte til styrkelse af EU's forbud mod "finning" af hajer  
- P7_DCL(2010)0071 - Vedtaget  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Åbningsdato : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Dato for vedtagelse : 16-12-2010
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2010)0497
Antal underskrifter : 423 - 16-12-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse