Chris DAVIES : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen Renew Europe - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Det Forenede Kongerige)

Formand 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Fiskeriudvalget

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Fiskeriudvalget
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd