Monika HOHLMEIER : Hjem 

Formand 

Budgetkontroludvalget 

Medlem 

CPCO  
Udvalgsformandskonferencen 
Budgetudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Canada 

Kontakt